ما برای تامین مواد اولیه محصولات از 4 منبع مختلف استفاده می کنیم.

کشت مشارکتی

card1 card2 card3 card4

کشت مشارکتی

پروژه های کشت مشارکتی با کشاورزان یکی دیگر از منابع تامین مواد اولیه ماست . در این پروژه ها ، ما از طریق ارائه دانش و ابزارهای مدرن به کشاورزان از یک سو و تصمین خرید محصولات آنها از سوی دیگر، به آنها کمک می کنیم تا هم از هزینه های خود را کم کنند و هم با اطمینان خاطر و بدون دغدغه فروش ، روی اهداف بلند مدت خود تمرکز کنند .

نقشه تامین مواد اولیه کشت شده در مزارع مشارکتی

card1 card2 card3 card4

باغ و مزارع اختصاصی

زمین های کشاورزی ما یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه محصولات هستند . این زمین های اختصاصی به ما کمک می کنند تا همه مراحل کاشت و داشت و برداشت مستقیم زیرنظر خودمان انجام شود تا بتوانیم مواد اولیه ای با بهترین و مطلوب ترین شاخص های کیفی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم ؛

این باغ از معدود باغ های مجهز به سیستم های کشاورزی و آبیاری مکانیزه است که تحت نظر متخصصین واحد کشاورزی ما اداره می شود . در این باغ برای نگهداری بوته ها از سموم یا مواد شیمیایی استفاده نمی شود.

واردات

card1 card2 card3 card4

واردات

بعضی از مواد اولیه یا ملزومات مورد استفاده در محصولات ما در اقلیم ایران قابلیت رشد و رویش ندارند و به همین دلیل باید از منابع خارجی تامین شوند . واردات و خرید از تامین کنندگان غیرایرانی یکی دیگر از منابع تامین مواد اولیه محصولات ماست.

نقشه تامین مواد اولیه وارداتی

برداشت از طبیعت

card1 card2 card3 card4

برداشت از طبیعت

طبیعت ایران ، یکی دیگر از منابع تامین مواد اولیه محصولات ماست . بعضی از گیاهان قابل زراعت نیستند و باید از دامان طبیعت جمع آوری شوند . جمع آوری این گیاهان وحشی از اقصی نقاط مختلف کشور ، کار دشواری است که ما با کمک بومیان و افراد محلی انجام می دهیم تا بتوانیم محصولاتی خاص و متمایز در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم .

نقشه تامین مواد اولیه برداشت شده از طبیعت

نقشه تامین داخلی


نقشه تامین خارجی