در تولید و عرضه گیاهان، «بسته بندی» بسیار اهمیت دارد چون کیفیت بسته بندی بر کیفیت محصول نهایی اثر می گذارد. نیوشا با استفاده از تکنولوژی ‌ها و دستگاه ‌های روز دنیا، بهترین شرایط ممکن را برای حفظ طعم و خاصیت محصول نهایی فراهم کرده است.

محصولات نیوشا در لفاف ‌های آلومینیومی نفوذناپذیر بسته ‌بندی می‌ شوند که ورود هوا و رطوبت به داخل محصول را غیرممکن می ‌سازد، درحالی که لفاف های کاغذی معمول این خاصیت را ندارند و عطر و تازگی محصول در آنها بعد از مدتی از بین می رود.

Artboard 1