طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک


*
در کلیه محاسبات منظور از حجم فروش مبلغی است که بازاریاب با احتساب تخفیف 12% محصولات پرداخت کرده است.

 

بر اساس طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، توزیع کنندگان و حامیان* -  با ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی - از فروش محصولات توسط خود و اعضاء گروه خود بین 2% تا 23% (بر مبنای قیمت با احتساب تخفیف محصولات) پورسانت دریافت می ­کنند. این طرح به حامیان این امکان را می­ دهد که نسبت به تفاضل ضریب درآمدی خود و ضریب درآمدی زیرشاخه­ های زیرین پورسانت عملکرد دریافت کنند.برای محاسبه درآمد گروهی یک نماینده، کل حجم فروش جدا نشده (SV) او در ضریب درآمد تعلق گرفته به وی ضرب می ­شود تا پورسانت عملکرد ناخالص او تعیین شود، سپس مجموع پورسانت عملکرد ناخالص زیرشاخه­ های مستقیم او از پورسانت عملکرد ناخالص نماینده کسر می­ شود تا درآمد نهایی (پورسانت عملکرد خالص) او به دست بیاید.


 

ضرایب طرح درآمد گروهی نیوشانیک

حجم فروش جدا نشده (SV) - ريال

ضریب درآمد

2.000.000  تا 10.000.000

2%

10.000.000 تا 20.000.000

5%

20.000.000 تا 40.000.000

8%

40.000.000 تا 80.000.000

11%

80.000.000 تا 150.000.000

14%

150.000.000 تا 300.000.000

17%

300.000.000 تا 500.000.000

20%

سرگروه و بالاتر

23%