طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک


* در کلیه محاسبات منظور از حجم فروش، مبلغ کالا با احتساب تخفیف 12% (مبلغ مؤثر) است.

 

بر اساس طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، توزیع کنندگان و حامیان* -  با ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی - از فروش محصولات توسط خود و اعضاء گروه خود بین 1% تا 22% (بر مبنای قیمت با احتساب تخفیف محصولات) پورسانت دریافت می ­کنند. این طرح به حامیان این امکان را می­ دهد که نسبت به تفاضل ضریب درآمدی خود و ضریب درآمدی زیرشاخه­ های زیرین پورسانت عملکرد دریافت کنند.

 

alt text

برای محاسبه درآمد گروهی یک نماینده، کل حجم فروش جدا نشده (SV) او در ضریب درآمد تعلق گرفته به وی ضرب می ­شود تا پورسانت عملکرد ناخالص او تعیین شود، سپس مجموع پورسانت عملکرد ناخالص زیرشاخه­ های مستقیم او از پورسانت عملکرد ناخالص نماینده کسر می­ شود تا درآمد نهایی (پورسانت عملکرد خالص) او به دست بیاید.

 

alt text


.