فرصت درآمدزایی

 

خلاصه طرح درآمدی جامع نیوشانیک

درآمد خرده فروشی

سود خرده فروشی در قالب تخفیف روی قیمت کالا

% 12

درآمد از فروش گروهی

طرح پرداخت پلکانی گروهی

%22 - %1

پاداش های مدیریت گروهی

%6

پاداش های مدیریت سازمانی

%1

پاداش های بنیانی

%3

پاداش های اولیه راهبری

%2

پاداش های راهبری ارشد

%1

مجموع

% 35

محاسبه و پرداخت پورسانت عملکرد ماه گذشته نمایندگان فروش، حداکثر تا هفتم هر ماه توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

مطابق بند 9 الزامات طرح سوددهی، شرکت مجاز به محاسبه و پرداخت پورسانت بیش از 40% از فروش شرکت نخواهد بود.

مطابق بند 5 الزامات طرح سوددهی، محاسبه پورسانت ها تا 7 سطح خواهد بود.

 

 

نکات مهم:

- هر فرد مجاز به داشتن یک جایگاه است.

 

- شرکت فقط کالاهایی که پیش‌تر نسبت به دریافت مجوز عرضه آنها از دبیرخانه اقدام نموده است را به فروش می رساند.

 

- شرایط بازخرید کالا:

امکان مرجوع نمودن محصولات نیوشا، درصورتی که قابل فروش مجدد باشند، امکانپذیر است. محصولات مرجوعی باید سالم باشند و از تاریخ تولید آنها بیشتر از 1 سال نگذشته باشد.

در روند «خرید، بسته بندی و ارسال سفارش» هزینه هایی صورت می گیرد که با توجه به زمان ثبت درخواست مرجوعی، این هزینه ها از مبلغ مرجوعی کسر می شوند.

* چنانچه در ازای کالای مرجوعی، پورسانتی به سطوح بالاسری فرد پرداخت شده باشد، این مبلغ از پورسانت افراد بالاسری کسر خواهد شد.

اگر بالاسری فرد مرجوع کننده، در زمان محاسبات برگشت از فروش غیرفعال و غیرقابل دسترس باشد، کسورات بالاسری ها به عهده شخص مرجوع کننده است و این مبلغ نیز از مبلغ مرجوعی کسر می گردد.