نظام نامه رفتاری

نیوشانیک و همه اعضاء و پرسنل آن به حفظ امنیت محیط و فضای کسب و کار خود متعهد هستند به نحوی که همه اعضاء در این بستر، احساس عدالت و امنیت داشته باشند. تقویت چنین فضایی در گرو احترام به یکدیگر و پرهیز از رفتارهایی است که به کیفیت فضای کاری لطمه وارد می کند. نیوشانیک از یک محیط کاری ایمن و آمیخته با احترام حمایت می‌ کند که در آن، نمایندگان مطابق با قوانین و مقررات و همچنین مفاد و ارزش های این نظام نامه عمل می ‌کنند و به تفاوت های یکدیگر احترام می‌ گذارند.

این نظام‌ نامه استانداردهای رفتاری مورد انتظار از همکاران را در نیوشانیک توصیف و تشریح می‌ کند. ضروری است همه اعضاء، اعم از نمایندگان و پرسنل، به نظام نامه نیوشانیک احترام گذاشته و در انجام امور، آنها را مدنظر داشته باشند. در طول فعالیت اعضاء و همکاران، این نظام‌نامه به عنوان راهبردی برای تدوین تمامی قوانین و سیاست ‌های عملی شرکت، پاسخ به پرسش ‌ها، رفع نگرانی ‌های اخلاقی و رسیدگی به تخلفات احتمالی عمل خواهد کرد.

 

حد و مرز نظام ‌نامه:

این نظام ‌نامه برای تمامی اعضای شرکت نیوشانیک، اعم از نمایندگان (در هر رتبه تجاری)، پرسنل و کادر مدیریتی لازم الاجراست. اگرچه این نظام‌ نامه جزء قوانین و مقررات شرکت نیست، اما پیروی از آن از جمله شرایط پذیرش ادامه عضویت و فعالیت افراد به شمار می آید، مگر در مواردی که مفاد آن با یکی از قوانین موضوعه حکومتی در تضاد باشد.

 

تعهدات نمایندگان و پرسنل:

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید در ایجاد بستری امن و مطمئن در جهت فعالیت سایر اعضا تلاش کنند و از هر نوع رفتاری که حاکی از توهین، تهدید و تحقیر نسبت به سایر نمایندگان، مشتریان و یا پرسنل شرکت باشد، به شدت پرهیز کنند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید رفتار و رویکرد سنجیده و درستی داشته باشند و از انجام کارهایی که ظاهر ناشایستی دارند، پرهیز کنند و در مواقعی که پرسشی درخصوص انتخاب رفتار درست دارند، در وهله اول به این نظام نامه و همچنین قوانین و مقررات شرکت و در وهله دوم به مدیران یا پرسنل شرکت مراجعه کنند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید قوانین و مقررات و سیاست ‌های مربوط به کسب و کار را در نیوشانیک درک کرده و خود را با آنها انطباق دهند. هر یک از نمایندگان بایستی این نظام‌ نامه را پیش از آغاز به کار مطالعه کند و در تمام طول فعالیت به مفاد آن پایبند باشد و در صورت لزوم گواهینامه‌ های مربوطه را دریافت نماید.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل بایستی همواره در برخوردها و قضاوت های خود، نسبت به سایر همکاران، منصفانه و عادلانه برخورد کرده و از هر نوع رفتار تبعیض آمیز خودداری کند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید همواره حقیقت را به دیگران، اعم از نمایندگان، مشتریان و مسئولان دولتی بگویند و از هر نوع فریبکاری در این خصوص پرهیز کنند.

در نهایت وقتی در جایی از مفاد این نظام نامه تخطی ‌شود، نمایندگان و پرسنل مسئولیت دارند که آن را مطرح کنند و گزارش تخلف از قوانین و مقررات و همچنین این نظام‌ نامه از جمله دل‌ مشغولی ‌های آنها باشد.

 

تعهدات مربیان:

مربیان و سایر رتبه های تجاری که سازمان های فروش شرکت را مدیریت می کنند، باید:

- به طور دوره‌ ای در مورد این نظام‌ نامه بحث و تبادل نظر کنند تا از درک مسئولیت‌ های قانونی و اخلاقی توسط گروه خود اطمینان حاصل کنند.

- بر رفتار اعضای زیرمجموعه و گروه تحت حمایت خود نظارت کرده و آن را کنترل کنند و همواره رویکرد و رفتار ایشان را با مفاد این نظام نامه بسنجند.

- تخلفات احتمالی از این نظام‌ نامه را به دبیرخانه شورای مشورتی نیوشانیک گزارش کنند و تمامی مقدمات لازم را در جهت حمایت از همکاران مخبر در مقابل اقدامات انتقام‌ جویانه فرد یا افراد متخلف پیش بینی کنند.

- با مسئولیت پذیری در قبال رفتارها و رویکردهای اعضای زیرمجموعه خود، در صورت لزوم با شرکت همکاری و همراهی کنند.

 

تعهدات نیوشانیک:

نیوشانیک به عنوان متولی اجرایی و نظارتی این نظام نامه خود را موظف می داند که:

- متقابلاً به رعایت ارزش های نظام نامه پایبند بوده و نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این نظام نامه به کار بندد.

- شرایطی ایجاد کند که گزارش ‌دهنده تخطی از این نظام‌ نامه از اقدامات انتقام ‌جویانه در امان باشد و به راحتی بتواند موضوعات را مطرح کند.

- تمامی گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی را بررسی کرده و در جهت برطرف کردن و اصلاح آنها عمل کند.

 

خط قرمزها:

- تداخل هر نوع فعالیت سیاسی یا اجتماعی با فعالیت های مرتبط با نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است.

- عضویت در فرقه ها و گروه های غیرقانونی از سوی نمایندگان ممنوع است.

- انجام هر نوع فعالیت یا مشارکتی که منزلت و اعتبار نیوشانیک یا برند تجاری یا کسب و کار را به خطر بیاندازد یا چنین به نظر برسد، از سوی نمایندگان ممنوع است.

- استفاده از منابع شرکت مثل وقت، امکانات و یا محصولات آن برای کسب و کارهای متفرقه و امور غیرمرتبط یا امور شخصی، از سوی نمایندگان ممنوع است.

- هر گونه ادعای نمایندگی انحصاری از سوی نمایندگان ممنوع است.

- قبول هر نوع تعهد به نمایندگی از نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است.

 

محیط کاری عاری از خشونت علیه زنان:

شعار شرکت نشان دهنده اهمیت نقش زنان در نیوشانیک است و بر این اساس، نیوشانیک هر نوع رفتار ناشایست علیه زنان را منع کرده و با هر نوع توهین، تحقیر، تهدید، ایجاد رعب و وحشت، اعمال خشونت و یا رفتار پرخاشگرانه کتبی و زبانی علیه زنان به شکل جدی برخورد می کند و حسب موضوع، فرد یا افراد متخلف با اخطار کتبی یا تعلیق موقت یا فسخ قرارداد مواجه خواهند شد.

 

گزارش‌ تخلفات:

تخلفات واقعی و احتمالی از قوانین و مفاد این نظام ‌نامه از هر کس سر زند، از کانال ‌های زیر قابل گزارش است:

1. تماس تلفنی یا اینترنتی با دفتر مرکزی شرکت

2. گزارش اعضای شورای مشورتی شرکت

3. گزارش پرسنل اداری شرکت

4. گزارش مدیران شرکت

5. گزارش بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور

6. اعلام نارضایتی شاکی یا شاکیان

نیوشانیک کلیه اعضای خود را به استفاده از این روش ها تشویق و ترغیب می ‌نماید تا توانایی خود را در جمع ‌آوری اطلاعات و گزارشات افزایش دهد. شایان ذکر است که اعضا می ‌توانند بدون ذکر نام پرسش خود را مطرح کرده و یا گزارشی را ارائه دهند.

 

مقابله با انتقام‌جویی:

نیوشانیک به همه اعضا اجازه می‌ دهد که تخلفات را گزارش دهند و نگرانی ‌های اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقام‌ جویانه مطرح کنند. شرکت هیچ گونه اقدام انتقام‌ جویانه را علیه کسانی که در مورد تخلف از قوانین و این نظام ‌نامه گزارش می‌ دهند تحمل نمی‌ کند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده می کنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقام‌ جویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه می ‌شود.

 

رسیدگی به گزارشات:

نیوشانیک دبیر شورای مشورتی خود را برای رسیدگی به گزارش رفتارهای ناشایست و یا تخلفات تعیین کرده است. وی تحت نظارت مدیریت ناظر شرکت، هر یک از گزارشات واصله را به طور حرفه ‌ای رسیدگی کرده و در نهایت، دستورات مقتضی را صادر و ابلاغ خواهد کرد.

 

اقدامات تنبیهی:

نیوشانیک اجازه تخلف از قوانین و این نظام ‌نامه را نمی‌ دهد و اقدامات تنبیهی فوری را برای پیشگیری از تخلفات اتخاذ خواهد کرد. چنانچه شرکت تشخیص دهد که یکی از نمایندگان یا پرسنل از مفاد این نظام‌ نامه تخلف کرده، آن فرد مشمول اقدامات تنبیهی، از جمله فسخ قرارداد، می‌ شود.