دوشنبه 07 خرداد 1403
در صورتی که یکی از نمایندگان فروش نیوشا رو می شناسید، برای خرید محصول به وی مراجعه نمایید. برای یافتن نمایندگان فروش، به شبکه های اجتماعی مراجعه نموده و هشتگ نیوشا را سرچ نمایید. در صورت عدم توانایی یافتن نماینده فروش، فرم بالا را تکمیل نمایید.
انتخاب تصویر

فعالیت بین المللی

آمار بین المللی ما

شهر انبار بین المللی کشور

انبارهای بین المللی ما

Canada Australia Germany Dubai Afghanistan

سهم قاره ها از فروش

تاریخچه

امارات متحده عربی
2022
استرالیا
2021
کانادا
2021
آلمان
2021
افغانستان
2020
اروپا
2020
گواهینامه های بین المللی
2018
سراسر دنیا
2017