دوشنبه 07 خرداد 1403
در صورتی که یکی از نمایندگان فروش نیوشا رو می شناسید، برای خرید محصول به وی مراجعه نمایید. برای یافتن نمایندگان فروش، به شبکه های اجتماعی مراجعه نموده و هشتگ نیوشا را سرچ نمایید. در صورت عدم توانایی یافتن نماینده فروش، فرم بالا را تکمیل نمایید.
انتخاب تصویر

باشگاه راهبران

از بدو تاسیس نیوشانیک تاکنون ،

راهبران نیوشانیک ، در ایجاد و سازماندهی شبکه های فروش و شکوفایی نیوشا ، نقشی اساسی داشته و دارند ؛

آنها انگیزش ها و آموزش های لازم برای رشد و پیشرفت سازمان را تهیه و به روزرسانی می کنند ...

آنها همراه سازمان هستند تا از موفقیت تک تک اعضاء مطمئن شوند ...

نگرش های راهبران برای اعضاء الهام بخش است ؛

باورها و نگرش های راهبران به اعضاء سازمان ها کمک می کند تا در راستای تحقق اهداف و ویژن های خود مصمم باشند و گام های موثر و مفید بردارند و به جای آزمون و خطا و اتلاف وقت و انرژی ، در مسیر درست حرکت کنند...