برترین فروشندگان ماهانه (داخلی) برترین فروشندگان فصلی (موثر) برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 علیرضا اصغری 115  سفارش
2 محمد مكابر 102  سفارش
3 صغرا کاظمی 69  سفارش
4 سعیده غلامی 65  سفارش
5 رمضان احمدی دستجردی 55  سفارش
6 سیده شهربانو موسوی 46  سفارش
7 مریم شیری 45  سفارش
8 زهرا كريميان 43  سفارش
9 ویدا سعادت کیا 41  سفارش
10 شهربانو سلیمانیان 39  سفارش
11 فاطمه مختاری 39  سفارش
12 راضیه کیومرزی 39  سفارش
13 آرزو طحان پور اردکانی 38  سفارش
14 مریم ملکشاهی 38  سفارش
15 نرجس مقدم پاشا 37  سفارش
16 مولود سیده گوگ تپه 37  سفارش
17 آرش برگزیده 36  سفارش
18 اعظم كاظمي حسن آبادی 36  سفارش
19 طاهره بالی چلندر 35  سفارش
20 سحر براری 35  سفارش
21 مهشاد مختاری حسن آبادی 35  سفارش
22 جابر کاظمی مطلق 35  سفارش
23 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 35  سفارش
24 ناهیده پیشکار القلندیس 34  سفارش
25 حسین رزازی 34  سفارش
26 علی کهکشان 32  سفارش
27 شیرین شمس قهفرخی 32  سفارش
28 مهسا ضیائی 32  سفارش
29 الهام رستاقی 32  سفارش
30 بتول اسماعیلی 32  سفارش
31 فهیمه شبان پیشه 31  سفارش
32 عشرت حسین زاده تخمدل 31  سفارش
33 سارا صمدی قره بلاغ 31  سفارش
34 شبنم مویدفرد 31  سفارش
35 مرجان جرجانی 31  سفارش
36 ايران سيد افيوني 30  سفارش
37 محمد وفائی 30  سفارش
38 مهدی اصغری علی آبادی 30  سفارش
39 سیما کهریزی 30  سفارش
40 سمیرا ثمره 30  سفارش
41 زهرا سامانیان 29  سفارش
42 زینب تقی تبار آقا محلی 29  سفارش
43 اسماعیل کریمی 29  سفارش
44 پریسا بیات 29  سفارش
45 آمنه معنوی شاد 28  سفارش
46 باران بیدار مغز 28  سفارش
47 سمیرا فرد کشتلی 27  سفارش
48 فائزه محمدی مهذب 27  سفارش
49 راضیه اتفاقی داریان 27  سفارش
50 نازبانو فرودی قاسم آبادی 27  سفارش
51 زهرا زهدی 27  سفارش
52 پیمان کهریزی 27  سفارش
53 زهراسادات کشمیری 26  سفارش
54 علی حسنی باغی 26  سفارش
55 آسیه داستانپور حسن آبادی 26  سفارش
56 الناز عمادی 26  سفارش
57 عفت شریفی 25  سفارش
58 آسیه حیدری 25  سفارش
59 مریم مختاری رشید آباد 25  سفارش
60 فاطمه نوبخت 25  سفارش
61 مرضيه كريمي 25  سفارش
62 خدیجه فعال 25  سفارش
63 حسین احمدپور بیجارگاه 25  سفارش
64 سودا احمدی 25  سفارش
65 زهرا جمشيدي يوشي 24  سفارش
66 الهام شعبان نژاد ممقامی 24  سفارش
67 مرجان مستمری 24  سفارش
68 معصومه جعفری 24  سفارش
69 نفیسه ابوعطا 24  سفارش
70 عاطفه افراسیابی 24  سفارش
71 زهرا شعباني تفتي 24  سفارش
72 زهرا ارامش 24  سفارش
73 لیلا روستائی 24  سفارش
74 سید مرتضی کندومال 23  سفارش
75 محبوبه سادات موسوی 23  سفارش
76 شبنم کریمی 23  سفارش
77 زهرا کرمدار 23  سفارش
78 ياسمن عين الهي 22  سفارش
79 مرضیه کرمی گماری 22  سفارش
80 فاطمه رضوی 22  سفارش
81 زهرا کاظم لو شیخی 22  سفارش
82 مهرناز چمنی 22  سفارش
83 شیوا منصوری 22  سفارش
84 مينا طهماسبي كندرودي 22  سفارش
85 محمدهادی روزبه 22  سفارش
86 علی جعفری 22  سفارش
87 محمد مهدی نوری 22  سفارش
88 معصومه اختراعی 22  سفارش
89 عاطفه کرم پوریان 22  سفارش
90 فاطمه قلی بیگی 21  سفارش
91 راحله هداوند سیری 21  سفارش
92 مژگان نامدار محمدی 21  سفارش
93 احسان نجاریان 21  سفارش
94 معصومه برزنوني 21  سفارش
95 محمدرضا فرخی 21  سفارش
96 فاطمه حلاج زاده اردستانی 21  سفارش
97 خدیجه اسدی امیرآبادی 21  سفارش
98 شکوفه حمیدیان 21  سفارش
99 زینب حبیب زاده بندری 21  سفارش
100 جواد خدیوی زننده 21  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 نصیبه محمدی 347,559,916  ريال
2 علیرضا اصغری 277,539,272  ريال
3 جواد باقری 249,306,532  ريال
4 محمد مكابر 210,320,079  ريال
5 شهربانو سلیمانیان 209,690,423  ريال
6 حامد جعفرزاده بهجانی 181,861,262  ريال
7 صدیقه اسلامی 165,665,878  ريال
8 عشرت حسین زاده تخمدل 165,359,190  ريال
9 صفيه كلانتري داريان 159,756,455  ريال
10 آرزو طحان پور اردکانی 156,753,078  ريال
11 سیده شهربانو موسوی 156,276,781  ريال
12 پری مهراجی 152,587,072  ريال
13 سعیده غلامی 149,931,099  ريال
14 صغرا کاظمی 142,479,324  ريال
15 لیلا زارع 140,145,973  ريال
16 حلیمه هادوی 139,064,286  ريال
17 مونا كيهاني 114,932,791  ريال
18 فاطمه مختاری 109,402,582  ريال
19 مریم شیری 107,852,519  ريال
20 حسین رزازی 103,718,935  ريال
21 ویدا سعادت کیا 103,404,062  ريال
22 ملیحه قدمنان 103,145,627  ريال
23 محمد وفائی 102,766,298  ريال
24 راضیه کیومرزی 101,377,641  ريال
25 طاهره بالی چلندر 100,893,239  ريال
26 هدیه نقیلو 100,513,771  ريال
27 رمضان احمدی دستجردی 100,400,773  ريال
28 سحر براری 99,391,560  ريال
29 معصومه برزنوني 98,802,248  ريال
30 نیلوفر حسینی 98,729,541  ريال
31 سرور حسینی دشت بیاض 98,333,990  ريال
32 سمیرا فرد کشتلی 97,147,198  ريال
33 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 96,355,956  ريال
34 راضیه اتفاقی داریان 96,121,910  ريال
35 آمنه معنوی شاد 95,403,330  ريال
36 علی کهکشان 93,998,554  ريال
37 مهشاد مختاری حسن آبادی 91,124,451  ريال
38 الهام شعبان نژاد ممقامی 90,680,440  ريال
39 فاطمه احمد زاده 88,662,069  ريال
40 زهرا زهدی 88,557,120  ريال
41 مریم حسرت پور شیل سر 87,991,953  ريال
42 شکوفه حمیدیان 87,160,374  ريال
43 زهرا سامانیان 86,546,823  ريال
44 پیمان کهریزی 86,441,797  ريال
45 مهسا ضیائی 85,271,234  ريال
46 معصومه قرباني 84,439,632  ريال
47 سرور فعال شورچه 84,197,474  ريال
48 هاجر طالبی 84,165,146  ريال
49 ناهیده پیشکار القلندیس 82,485,884  ريال
50 ياسمن عين الهي 82,171,077  ريال
51 مولود سیده گوگ تپه 81,936,925  ريال
52 آرش برگزیده 80,338,339  ريال
53 مریم مختاری رشید آباد 80,168,853  ريال
54 شمیم دانشفر 80,088,026  ريال
55 کمال الدین سلیمیان 79,740,959  ريال
56 جابر کاظمی مطلق 79,482,615  ريال
57 حامد حیدری 78,885,146  ريال
58 سید مرتضی کندومال 78,441,158  ريال
59 نرجس مقدم پاشا 78,360,406  ريال
60 زهرا عارفیان 76,996,018  ريال
61 ايران سيد افيوني 76,350,112  ريال
62 فهیمه شبان پیشه 75,994,885  ريال
63 شیرین شمس قهفرخی 75,752,706  ريال
64 اعظم كاظمي حسن آبادی 75,235,996  ريال
65 زهرا شعباني تفتي 74,727,356  ريال
66 باران بیدار مغز 74,404,422  ريال
67 شبنم کریمی 74,024,966  ريال
68 فرخنده تاجداران 73,564,685  ريال
69 شهربانو محمدیان 73,169,188  ريال
70 زینب تقی تبار آقا محلی 72,418,403  ريال
71 مهری لشگری 72,353,806  ريال
72 شبنم مویدفرد 72,345,695  ريال
73 کیوان کیوانی 72,095,463  ريال
74 زهرا جوادیه 72,006,582  ريال
75 زهرا پریشانی فروشانی 71,764,432  ريال
76 عادله عرب 71,675,663  ريال
77 هدیه عظمی 71,659,519  ريال
78 محمدرضا فرخی 71,110,463  ريال
79 معصومه جعفری 71,045,906  ريال
80 حسین احمدپور بیجارگاه 70,860,233  ريال
81 امیر همرنگ رونیدزق 70,504,983  ريال
82 بتول اسماعیلی 70,335,451  ريال
83 فائزه محمدی مهذب 70,149,763  ريال
84 مریم ملکشاهی 69,875,240  ريال
85 زهرا ارامش 69,713,783  ريال
86 زهرا رمضانی 69,673,434  ريال
87 نسرین احمدی 68,987,167  ريال
88 زهرا جمشيدي يوشي 68,373,611  ريال
89 نازبانو فرودی قاسم آبادی 68,333,213  ريال
90 فروغ شفانه راد 68,325,150  ريال
91 معصومه اختراعی 67,897,287  ريال
92 مهتاب نوروزی 67,881,122  ريال
93 مهرداد شريعتى سامانى 67,735,831  ريال
94 احسان نجاریان 67,316,005  ريال
95 ناهید زال نژاد 67,291,764  ريال
96 سمیرا ثمره 67,243,324  ريال
97 فاطمه آبکار 67,122,232  ريال
98 اسماعیل کریمی 66,879,993  ريال
99 مينا طهماسبي كندرودي 66,823,503  ريال
100 الهام رستاقی 66,645,896  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 زهرا تقي زاده 10  سفارش
2 مریم سلماسی 9  سفارش
3 راضیه نجفی 8  سفارش
4 زهرا اموزگاران 6  سفارش
5 فهیمه حسن 6  سفارش
6 زهرا صمدی 6  سفارش
7 حسین احمدپور بیجارگاه 5  سفارش
8 فرزاد مهمند 5  سفارش
9 سیده سحر محمدی حسین آباد 5  سفارش
10 فاطمه قلی بیگی 4  سفارش
11 آزاده نجفی مقدس 4  سفارش
12 محمد آقاجانی 4  سفارش
13 سجاد زاده احمدی 4  سفارش
14 مریم گرانمایه 4  سفارش
15 سهیلا صبوری 4  سفارش
16 امیرمحمد آقائی 4  سفارش
17 مرضیه شریعت 3  سفارش
18 منیره خاتمی 3  سفارش
19 شاناز رحیمی 3  سفارش
20 نسیم شایان فر 3  سفارش
21 لیلا طاهرخانی 3  سفارش
22 زهرا شعباني تفتي 3  سفارش
23 هانیه پورعلی 3  سفارش
24 ناهید احسانیان 3  سفارش
25 محدثه اسماعیلی 3  سفارش
26 فاطمه طاهر آبادی 3  سفارش
27 وفا بالدی 3  سفارش
28 اکرم عبداله خانی 3  سفارش
29 پویا مبارکی 3  سفارش
30 سید مهدی موسوی بایگی 3  سفارش
31 طیبه سامی 3  سفارش
32 محیا تبریزی نامی 3  سفارش
33 معراج ندیری 3  سفارش
34 حسین دادمند 3  سفارش
35 زهرا وحیدی 2  سفارش
36 فاطمه وفائی 2  سفارش
37 زهرا کریمی 2  سفارش
38 الهه حسین زاده 2  سفارش
39 مریم مرادی مهران 2  سفارش
40 هاله بابایی امان 2  سفارش
41 سید محمدرضا حیدری 2  سفارش
42 ساناز توسلي 2  سفارش
43 محمدجواد صادقی 2  سفارش
44 مصطفی کمال 2  سفارش
45 راضیه ظریفیان یگانه 2  سفارش
46 خیرالله رابحی 2  سفارش
47 شبنم کریمی 2  سفارش
48 فاطمه علیپور جدی 2  سفارش
49 محدثه باقرپور 2  سفارش
50 سعیده غلامی 2  سفارش
51 مرضیه سلیمی پوریانی 2  سفارش
52 مهدیس تبریزی نامی 2  سفارش
53 فهیمه شبان پیشه 2  سفارش
54 سوگل انصاری پور 2  سفارش
55 نازبانو فرودی قاسم آبادی 2  سفارش
56 عصمت عابد 2  سفارش
57 حسین قنبری یزدان آباد 2  سفارش
58 علی عباسی 2  سفارش
59 ریحانه سلیمانی 2  سفارش
60 رقیه لطفی هوجقان 2  سفارش
61 ويدا سپهر 2  سفارش
62 آیدا آیدینی وایقان 2  سفارش
63 مریم مختاری رشید آباد 2  سفارش
64 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 2  سفارش
65 مهری لشگری 2  سفارش
66 سپیده براتی 2  سفارش
67 فائزه السادات قریشی زاده کرانی 2  سفارش
68 زهرا صمدی 2  سفارش
69 احمد روشندل 2  سفارش
70 سجاد شجاعیان 2  سفارش
71 یاسمن خطیبی رودبارسرا 2  سفارش
72 علیرضا اصغری 2  سفارش
73 مهرنوش جعفری 2  سفارش
74 ادریس مظفری 2  سفارش
75 محمدجواد اسدی جوزانی 2  سفارش
76 زینب جعفری یزدآبادی 2  سفارش
77 فهیمه رفیع بلداجی 2  سفارش
78 سیدمجتبی هاشمی 2  سفارش
79 اکرم عزیزی 2  سفارش
80 سهیلا موسوی 2  سفارش
81 مهناز پیرآزاد 2  سفارش
82 نبات زندی 2  سفارش
83 فاطمه سلیمانی 2  سفارش
84 نبی اله صادقی 2  سفارش
85 مسعود خیرخواه برزکی 2  سفارش
86 سمانه برجی 2  سفارش
87 سلبی شاه قاسمی 2  سفارش
88 زهرا سرشار 1  سفارش
89 شریفه میرزا شمسی 1  سفارش
90 لعیا محمدی ایرج 1  سفارش
91 دیانا بیات 1  سفارش
92 هاجر سيفلو 1  سفارش
93 رویا اشوری 1  سفارش
94 پریسا میرزائی 1  سفارش
95 جواد محمدی 1  سفارش
96 مینا یوسفی 1  سفارش
97 فروزان بالدی 1  سفارش
98 طاهره حقدادی 1  سفارش
99 عطیه یوسفی 1  سفارش
100 محمد کارگزاری 1  سفارش