برترین فروشندگان ماهانه (داخلی) برترین فروشندگان فصلی (موثر) برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 مرضيه كريمي 44  سفارش
2 فاطمه طاعتی 40  سفارش
3 زهرا سامانیان 26  سفارش
4 علیرضا اصغری 26  سفارش
5 محمد مكابر 22  سفارش
6 مهتاب لیموچی 17  سفارش
7 محمد سعیدزاده 15  سفارش
8 سارا بهزادجلودارلو 15  سفارش
9 مریم مختاری رشید آباد 14  سفارش
10 فاطمه نصاری 14  سفارش
11 محمد باقر جهان تاب 13  سفارش
12 علیرضا قاسمیان 13  سفارش
13 علی کهکشان 13  سفارش
14 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 12  سفارش
15 مهناز شریفیان 12  سفارش
16 مریم باقری 12  سفارش
17 شهربانو سلیمانیان 12  سفارش
18 معصومه اختراعی 12  سفارش
19 ملیکا ساروق فراهان 12  سفارش
20 ادریس مظفری 12  سفارش
21 محدثه دهقان چناری 11  سفارش
22 بهروز شاهطالبی 11  سفارش
23 اکرم عبداله خانی 11  سفارش
24 آرش برگزیده 10  سفارش
25 میثم ترابی 10  سفارش
26 سمیه شاکری کللی 10  سفارش
27 صغرا کاظمی 10  سفارش
28 فائزه ایمانی 10  سفارش
29 مهین جلالی 10  سفارش
30 احمدرضا نمازی 10  سفارش
31 سمیه محمدی 10  سفارش
32 آزاده تنها 10  سفارش
33 نفیسه عربی زاده 9  سفارش
34 آرش پولادوند 9  سفارش
35 محمدهادی روزبه 9  سفارش
36 آرزو طحان پور اردکانی 9  سفارش
37 فاطمه جعفری 9  سفارش
38 میترا جعفریان خرزوقی 9  سفارش
39 مهدی عبدالعلی زاده موالو 9  سفارش
40 میترا قرائی 9  سفارش
41 نرجس مقدم پاشا 9  سفارش
42 احمدرضا امامی 9  سفارش
43 زهرا ربانی 9  سفارش
44 نوید مومنی نیا 9  سفارش
45 سعید واحدی 8  سفارش
46 زهره روزبهی 8  سفارش
47 الهه داداش پور 8  سفارش
48 محدثه دخت عصمتی 8  سفارش
49 رمله ناصری 8  سفارش
50 متین رفیعی 8  سفارش
51 شیرین شمس قهفرخی 8  سفارش
52 مرجان نیکوکارزاده 8  سفارش
53 امیرحسین شبانی 8  سفارش
54 ندا عبداله پور 8  سفارش
55 نجمه حسنی سعدی 8  سفارش
56 علیرضا ده بزرگی 8  سفارش
57 غزاله بهرامیان 8  سفارش
58 طيبه عابدينى رضا 8  سفارش
59 اسیه دهقانزاده قلعه اقایی 8  سفارش
60 راضیه شجاعی 8  سفارش
61 آسیه داستانپور حسن آبادی 8  سفارش
62 سیده زهرا مرتضوی 8  سفارش
63 کاظم ولیزاده 8  سفارش
64 مهدیه زارع عبدالهی 8  سفارش
65 فریبا فارسی 8  سفارش
66 اميرحسين قنبري عديوي 8  سفارش
67 محمد صدیقی 7  سفارش
68 زهرا علیزاده 7  سفارش
69 حمیده ربانی 7  سفارش
70 آیدا آیدینی وایقان 7  سفارش
71 زینب تقی تبار آقا محلی 7  سفارش
72 اميرحسين زاهدي 7  سفارش
73 مصطفي اسدي 7  سفارش
74 بهاره علیزاده 7  سفارش
75 علی راست‌بود 7  سفارش
76 علی سهی خرزوقی 7  سفارش
77 میترا یزدانی کچوئی 7  سفارش
78 یاسر سلمانی 7  سفارش
79 آزاده سلطانی فرانی 7  سفارش
80 کیوان کیوانی 7  سفارش
81 زهرا مرادی 7  سفارش
82 علی اصغر تقی زاده اشرف 7  سفارش
83 زهرا نادعلی نژاد 7  سفارش
84 سينا اقاجاني طالش 7  سفارش
85 مژگان یوسفی 7  سفارش
86 سید مرتضی کندومال 7  سفارش
87 محمدعلی زین العابدین پورسیابان 7  سفارش
88 مریم گرانمایه 7  سفارش
89 محمد مولانااصفهان 7  سفارش
90 زینت حفیظی درچه 7  سفارش
91 بیتا رضائی 7  سفارش
92 صدف ماهاني 7  سفارش
93 مهدیه پنداره 7  سفارش
94 صفورا بهمنی 7  سفارش
95 مریم ملکشاهی 7  سفارش
96 ايران سيد افيوني 7  سفارش
97 زینب علیزاده 7  سفارش
98 سعیده غلامی 7  سفارش
99 مهسا صالحی 6  سفارش
100 جواد خدیوی زننده 6  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 علیرضا اصغری 539,887,913  ريال
2 حسین احمدپور بیجارگاه 534,067,505  ريال
3 نصیبه محمدی 506,395,882  ريال
4 فاطمه طاعتی 502,916,237  ريال
5 زهرا سامانیان 467,561,665  ريال
6 علی کهکشان 423,627,314  ريال
7 محمد مكابر 416,545,014  ريال
8 جواد باقری 407,259,847  ريال
9 عاطفه چوب دار 402,644,121  ريال
10 راضیه اتفاقی داریان 379,144,919  ريال
11 زهرا اموزگاران 376,437,812  ريال
12 طيبه عابدينى رضا 371,953,609  ريال
13 شهربانو سلیمانیان 371,236,860  ريال
14 فاطمه امیر نژاد باروق 366,915,216  ريال
15 معصومه اختراعی 360,893,626  ريال
16 زهرا محمدحسنی 354,636,486  ريال
17 ادریس مظفری 350,674,824  ريال
18 زهرا ربانی 338,858,051  ريال
19 هدیه نقیلو 336,338,159  ريال
20 مریم دهقان جیانی 331,573,094  ريال
21 طاهره دهقان 321,179,764  ريال
22 نرگس رجبی 311,834,550  ريال
23 سحر محمدجعفرى 309,913,051  ريال
24 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 301,202,444  ريال
25 ابوالفضل داوري 300,753,709  ريال
26 آمنه معنوی شاد 298,002,280  ريال
27 احمدرضا نمازی 292,501,167  ريال
28 میترا قرائی 290,216,663  ريال
29 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 288,389,548  ريال
30 سارا بهزادجلودارلو 286,268,223  ريال
31 احمد محمدی 286,233,265  ريال
32 مریم قره داغی 283,988,178  ريال
33 مریم مختاری رشید آباد 282,328,018  ريال
34 سیاوش حبیب الهی 281,527,251  ريال
35 علی عابدی 274,075,923  ريال
36 ايران سيد افيوني 271,510,529  ريال
37 سعيد ماهي گير 259,663,507  ريال
38 جواد خدیوی زننده 255,659,974  ريال
39 نجمه راشدی 254,554,564  ريال
40 زینب علیزاده 252,471,888  ريال
41 مریم طبی ممتاز 250,890,900  ريال
42 سعید شازده احمدی 248,242,758  ريال
43 افسانه قاسمی 245,632,649  ريال
44 معصومه برزنوني 244,083,086  ريال
45 مرضيه كريمي 239,426,139  ريال
46 محیا تبریزی نامی 239,134,417  ريال
47 نگار سادات نفر 238,210,520  ريال
48 حمیده ربانی 237,755,403  ريال
49 سید محمد معین سجادی 236,743,301  ريال
50 پژمان قرباني 235,723,182  ريال
51 صغرا کاظمی 235,158,990  ريال
52 رقیه لطفی هوجقان 232,827,507  ريال
53 سید مرتضی کندومال 231,472,419  ريال
54 آرزو طحان پور اردکانی 227,902,812  ريال
55 ملیکا ساروق فراهان 227,549,941  ريال
56 میثم آراسته 226,079,187  ريال
57 رمله ناصری 225,403,696  ريال
58 صدف ماهاني 223,277,843  ريال
59 علی محمد سجادیه 222,930,386  ريال
60 زینب تقی تبار آقا محلی 222,728,954  ريال
61 مصطفی قریشی 222,672,240  ريال
62 مریم یزدانی 219,371,339  ريال
63 بیتا سید عالی نژاد 218,692,868  ريال
64 فائزه ایمانی 216,465,226  ريال
65 ملیحه اکبری جونی 215,785,675  ريال
66 زهرا خلجی 214,760,635  ريال
67 ساره فتاحی کسیلی 213,273,062  ريال
68 محدثه دهقان چناری 212,908,646  ريال
69 سمیه پوراقدام خانقاه 209,057,716  ريال
70 محدثه دخت عصمتی 208,535,391  ريال
71 مریم گرانمایه 207,887,740  ريال
72 افسانه رمضان زاده فاروقی 207,511,846  ريال
73 ملیحه مشاوری 206,094,775  ريال
74 محبوبه اصغرنژاد 205,831,343  ريال
75 زهرا سادات میراحمدی 203,732,298  ريال
76 سکینه خاتون لطفی 203,627,249  ريال
77 زهرا شفیعی 201,832,722  ريال
78 روژين هوشياريان 201,560,560  ريال
79 میترا برهانی فر 201,107,300  ريال
80 سرور حسینی دشت بیاض 199,871,861  ريال
81 فاطمه جعفری 199,563,868  ريال
82 آمنه السادات طباطبائی 197,598,953  ريال
83 بهروز شاهطالبی 197,463,567  ريال
84 سمیرا زینلی بردر 196,809,266  ريال
85 زهرا رمضانی کجانی 196,490,877  ريال
86 وحید آخی زاده 196,229,261  ريال
87 هستی لطف الله نسبی 195,383,336  ريال
88 فاطمه آبکار 193,229,921  ريال
89 آیدا آیدینی وایقان 192,528,240  ريال
90 سارا صالحی گلمکانی 191,743,175  ريال
91 حسین یاسمن 191,553,904  ريال
92 اسماعیل گلزار برازنده 191,460,669  ريال
93 شیوا شهلایی 191,370,344  ريال
94 محمد ربانی 191,218,462  ريال
95 ابراهیم بهلول چهره برق 190,800,479  ريال
96 مریم باقری 190,120,482  ريال
97 مينا طهماسبي كندرودي 190,119,124  ريال
98 حیدر ناظری 189,976,175  ريال
99 لیلا روستائی 188,352,375  ريال
100 منصور پیری 187,372,877  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 حسین احمدپور بیجارگاه 4  سفارش
2 فاطمه امیر نژاد باروق 4  سفارش
3 شهربانو سلیمانیان 2  سفارش
4 سیده سحر محمدی حسین آباد 2  سفارش
5 محیا تبریزی نامی 2  سفارش
6 سید محمدرضا حیدری 2  سفارش
7 امیر کمالی فولادفروش 2  سفارش
8 شیرین کاویانی گهروئی 2  سفارش
9 مریم رضایی 2  سفارش
10 احمدرضا نمازی 2  سفارش
11 مهراب اسکندریان 2  سفارش
12 حسین قنبری یزدان آباد 2  سفارش
13 حسین سلیمی 1  سفارش
14 الهه صافی نجف آبادی 1  سفارش
15 حسین یزدانی 1  سفارش
16 آرزو شهسواری 1  سفارش
17 سعيد ماهي گير 1  سفارش
18 مریم یزدانی 1  سفارش
19 فاطمه مرادی 1  سفارش
20 آمنه معنوی شاد 1  سفارش
21 آرزو عموئی نوده 1  سفارش
22 میثم ترابی 1  سفارش
23 آرمان وحیدی 1  سفارش
24 زینب نجمیان 1  سفارش
25 محمد صادق ياراحمدي 1  سفارش
26 هانیه پورعلی 1  سفارش
27 ثریا محمدی 1  سفارش
28 زهرا صمدی 1  سفارش
29 مازیار عبدالهی 1  سفارش
30 شهاب رحیمی 1  سفارش
31 افسانه امینیان فر 1  سفارش
32 شاناز رحیمی 1  سفارش
33 بهداد لطف اله نسبی 1  سفارش
34 زهرا ربانی 1  سفارش
35 علیرضا وهابی خنکدار 1  سفارش
36 مریم طبی ممتاز 1  سفارش
37 ناهید سادات یاسینی 1  سفارش
38 مریم سلماسی 1  سفارش
39 حمیده ربانی 1  سفارش
40 زهرا اموزگاران 1  سفارش
41 محسن کریمی 1  سفارش
42 سپیده براتی 1  سفارش
43 فاطمه نیک نژاد بیله درق 1  سفارش
44 زهرا شعباني تفتي 1  سفارش
45 محدثه پایا 1  سفارش
46 سید مهدی موسوی بایگی 1  سفارش
47 سمانه صفدری 1  سفارش
48 مهرداد شريعتى سامانى 1  سفارش
49 فرشته قادری 1  سفارش
50 آزاده نوتراش کناری 1  سفارش
51 رضا خسروی 1  سفارش
52 زهرا رحیم جمارونی 1  سفارش
53 سهیلا وزیریان جعفری 1  سفارش
54 زهرا فرهنگ 1  سفارش
55 مریم شکارچیان 1  سفارش
56 مریم رضایی 1  سفارش
57 زهرا صمدی 1  سفارش
58 آیدا آیدینی وایقان 1  سفارش
59 اکرم عبداله خانی 1  سفارش
60 لیدا دنیوی 1  سفارش
61 محمد یاهوئی 1  سفارش
62 محمدرضا شاکری 1  سفارش
63 مرضیه جوان 1  سفارش
64 زهره بابائی 1  سفارش
65 شیوا شهلایی 1  سفارش
66 محدثه رباطی 1  سفارش
67 ابراهیم بهلول چهره برق 1  سفارش
68 شیما صالحی نیا 1  سفارش
69 حميدرضا دهقاني برسياني 1  سفارش
70 عاطفه جعفری 1  سفارش
71 مریم ابوتراب 1  سفارش
72 زهرا فرح بخش رودمعجنی 1  سفارش
73 محمد آقاجانی 1  سفارش
74 سمیرا سادات کاشانیان 1  سفارش
75 زهرا فخارخواه نجف آبادی 1  سفارش