برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 صفیه عسگری 3  سفارش
2 صادق پذیره 3  سفارش
3 Shakila Qurbani 3  سفارش
4 علی رابحی 2  سفارش
5 یاسین زنده فیلی 2  سفارش
6 پریسا میرزائی 2  سفارش
7 ناهید رنجبر 2  سفارش
8 حسین احمدپور بیجارگاه 2  سفارش
9 محمد جواد خلج 2  سفارش
10 علیرضا اصغری 2  سفارش
11 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 2  سفارش
12 زهرا صمدی 2  سفارش
13 محمد رضا باهوش نژاد گل خطمی 2  سفارش
14 حسین صادقلی 2  سفارش
15 امیررضا دهقان مدیسه 2  سفارش
16 عفت شریفی 1  سفارش
17 مهدی کاویانی 1  سفارش
18 محمد آقاجانی 1  سفارش
19 زهرا وحیدی 1  سفارش
20 مریم عمرانیان خراسانی 1  سفارش
21 صباح ویسی 1  سفارش
22 فاطمه غلامی 1  سفارش
23 سمانه حمداللهی اکرم 1  سفارش
24 بتول صالحی فشمی 1  سفارش
25 حسیبه کریمی 1  سفارش
26 اميرحسين نقی بابایی 1  سفارش
27 سیدمرتضی پورموسوی طرقبه 1  سفارش
28 زهره جلیل وند 1  سفارش
29 خیراله رابحی 1  سفارش
30 فریده فرخ 1  سفارش
31 مائده آزاد 1  سفارش
32 ناهید رحمانی 1  سفارش
33 زهرا تقي زاده 1  سفارش
34 فاطمه دوستعلی شاهرخ آبادی 1  سفارش
35 طه عباسی 1  سفارش
36 سپیده محزونی 1  سفارش
37 فاطمه امیر نژاد باروق 1  سفارش
38 معصومه فرهنگ 1  سفارش
39 ناهید احسانیان 1  سفارش
40 عاطفه پیچان 1  سفارش
41 انسیه شوروزی 1  سفارش
42 محدثه دخت عصمتی 1  سفارش
43 راضیه ظریفیان یگانه 1  سفارش
44 فروغ شفانه راد 1  سفارش
45 عصمت زارعی حنانی 1  سفارش
46 فریبا شیخ دارانی 1  سفارش
47 فرزانه کاظمی نجف ابادی 1  سفارش
48 طیبه سامی 1  سفارش
49 سیده سحر محمدی حسین آباد 1  سفارش
50 ابراهیم شاهی 1  سفارش
51 سید مصطفی آقا محمد آبادی 1  سفارش
52 ساجده رضایی هروی مقدم 1  سفارش
53 آمنه معنوی شاد 1  سفارش
54 فریبا زارعی محمودآبادی 1  سفارش
55 زهره زاهدیان تجنکی 1  سفارش
56 لیلا شهیدی 1  سفارش
57 سمیرا رفیعی فندخت 1  سفارش
58 محمد ربانی 1  سفارش
59 فاطمه اله مانی 1  سفارش
60 معصومه منتظران يزد 1  سفارش
61 شهاب رحیمی 1  سفارش
62 راضیه نجفی 1  سفارش
63 رقیه قریشی 1  سفارش
64 نشاط شایانفر 1  سفارش
65 سارا بهزادجلودارلو 1  سفارش
66 زینب جعفری یزدآبادی 1  سفارش
67 مریم سلماسی 1  سفارش
68 سپیده براتی 1  سفارش
69 مهرنوش جعفری 1  سفارش
70 مرسده صادقی گیلوائی 1  سفارش
71 الهام نشاطي 1  سفارش
72 پریسا حسینی گرامی 1  سفارش
73 افسانه‌ حسین زاده فرخد 1  سفارش
74 حدیثه قدری 1  سفارش
75 مرضیه حاجی میرزایی سرشبادرانی 1  سفارش
76 مریم رضایی 1  سفارش
77 هما خانم مجد الاشرافی 1  سفارش
78 محمد رحمانی 1  سفارش
79 محمد رفيعي 1  سفارش
80 سعيد ماهي گير 1  سفارش
81 طاهره سادات جلیلیان 1  سفارش
82 مریم قره داغی 1  سفارش
83 فرشته سلگی 1  سفارش
84 فرزانه طالب زاده 1  سفارش
85 حیدر ناظری 1  سفارش
86 سودابه عباسی 1  سفارش
87 شقایق خدایاری اسکستان 1  سفارش
88 فاطمه صمدی 1  سفارش
89 معصومه محمدی 1  سفارش
90 سبحان ستوده ریحانیان 1  سفارش
91 مهناز هاشمی پور پتکوئی 1  سفارش
92 مبینا حسنعلی 1  سفارش
93 پریسا صولتی 1  سفارش
94 زهرا قندور 1  سفارش
95 معصومه حاتمی رشیدی 1  سفارش
96 فاطمه غلامی 1  سفارش
97 بهاره شفیعی 1  سفارش
98 علی محمد قلی زاده 1  سفارش
99 علی بذرکار 1  سفارش
100 ارمینه امیریان 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 محمد مكابر 715,385,278  ريال
2 فریبا بابائی 610,388,957  ريال
3 محمود مظلوم پور 529,760,000  ريال
4 شهربانو سلیمانیان 434,251,693  ريال
5 طیبه احسنیان 406,576,454  ريال
6 فائزه میر 403,266,019  ريال
7 الهه کریمی 400,400,000  ريال
8 مرضيه كريمي 395,951,601  ريال
9 امیر کمالی فولادفروش 392,307,479  ريال
10 مریم مختاری رشید آباد 389,844,561  ريال
11 زهرا عبودی 359,710,058  ريال
12 یاسین زنده فیلی 352,994,058  ريال
13 سمیرا جعفری 337,598,523  ريال
14 زهرا شفیعی 336,817,948  ريال
15 عبدالعزیز حمیدی 313,794,557  ريال
16 صادق پذیره 311,893,127  ريال
17 فاطمه آبکار 308,256,573  ريال
18 فاطمه قلی بیگی 302,610,791  ريال
19 زینب علیزاده 301,410,417  ريال
20 آرزو طحان پور اردکانی 300,144,522  ريال
21 حامد جعفرزاده بهجانی 285,838,513  ريال
22 زینب عبدیوسفخانی 284,236,921  ريال
23 فاطمه یحیی پور 275,859,812  ريال
24 زینب رحمتی 273,737,638  ريال
25 الهام رستاقی 269,985,408  ريال
26 کبری حاتمی 268,335,360  ريال
27 شکوفه حمیدیان 266,890,249  ريال
28 الهام نشاطي 263,319,001  ريال
29 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 261,563,055  ريال
30 حسین احمدپور بیجارگاه 260,831,104  ريال
31 محمد عطاردی 258,453,540  ريال
32 نجمه راشدی 256,636,917  ريال
33 پارمیدا فنی 255,270,926  ريال
34 زهرا اموزگاران 255,077,706  ريال
35 فاطمه بدری زاده 250,286,552  ريال
36 راضیه اتفاقی داریان 244,708,304  ريال
37 فريبا نجفي خوبیارانی 241,378,317  ريال
38 فائزه فلاح سرباز 240,370,201  ريال
39 ناهید زال نژاد 238,891,684  ريال
40 حمیدرضا جیرودی 237,317,423  ريال
41 زهرا عارفیان 232,917,448  ريال
42 ا‌شرف السادات میرباقری فیروز آباد 232,562,221  ريال
43 مرضیه رضائی مقدم 231,851,665  ريال
44 شبنم کریمی الکامی 229,962,573  ريال
45 نرگس حسینی 227,279,878  ريال
46 سحر داوری 227,164,949  ريال
47 ابوالفضل بربار 226,156,010  ريال
48 مرتضی محمدی کملسی 224,731,023  ريال
49 علی کوثری 224,390,520  ريال
50 سهـیل کوهستـانی 223,859,037  ريال
51 حسیبه کریمی 222,736,923  ريال
52 سودابه کوهگرد نصرآبادی 216,714,151  ريال
53 زهرا آقایی 215,511,121  ريال
54 گلنار یوسفیان قادیکلائی 213,352,823  ريال
55 بهرام داوری 213,339,278  ريال
56 شکیلا محمدی 211,134,872  ريال
57 فاطمه صاحبی خجسته 211,094,224  ريال
58 مریم خیاط زاده 210,603,741  ريال
59 فرزانه سادات حسینی 210,392,604  ريال
60 طه قاسمی صاحبی 209,362,214  ريال
61 عفت شریفی 209,133,200  ريال
62 زلیخا فلاح 208,551,853  ريال
63 رمضان احمدی دستجردی 205,680,010  ريال
64 فاطمه عبدیوسفخانی 205,161,041  ريال
65 روژين هوشياريان 204,642,818  ريال
66 ریحانه محمدی 204,272,948  ريال
67 زهرا كريميان 203,837,035  ريال
68 سارا رفیعی 202,789,764  ريال
69 رقیه امیرفیروزآنباردان 202,774,295  ريال
70 فاطمه محمدی 202,176,034  ريال
71 مریم حبیب زاده 200,785,368  ريال
72 فاطمه قشلاقی 200,484,876  ريال
73 نوشین فردوسیان نجف آبادی 199,913,322  ريال
74 اسما مرادی 199,431,425  ريال
75 پیام مرادی 196,805,049  ريال
76 زهرا شعباني تفتي 196,778,464  ريال
77 زهرا جمشيدي يوشي 195,933,205  ريال
78 مهدي سلطاني افاراني 195,112,022  ريال
79 صفيه كلانتري داريان 194,237,628  ريال
80 سید مرتضی کندومال 193,268,973  ريال
81 اسماعیل گلزار برازنده 193,018,714  ريال
82 شنو محمدی 192,717,441  ريال
83 کبری جان قیطاقی 191,460,529  ريال
84 فاطمه عبدی پور وسطی 191,366,762  ريال
85 صغرا کاظمی 189,135,362  ريال
86 ابوالفضل یقین لو 188,772,105  ريال
87 سحر براری 188,538,002  ريال
88 فرزانه کاظمی نجف ابادی 188,324,043  ريال
89 طیبه علی دوست 187,650,289  ريال
90 فهیمه دهنوی 187,431,926  ريال
91 زهرا غلامی 186,387,352  ريال
92 مینا امانی 185,525,980  ريال
93 سهیلا سهیلی 185,389,325  ريال
94 فاطمه رهبری 182,087,313  ريال
95 فهیمه قنادی 180,577,566  ريال
96 زهرا سپهری 180,427,586  ريال
97 مهدی کاویانی 180,282,434  ريال
98 ملیحه السادات سیدی نژاد صومعه سرائی 180,146,805  ريال
99 بهزاد باشرف 179,812,703  ريال
100 سارا بهزادجلودارلو 179,461,468  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 فریبا بابائی 47  سفارش
2 محمد مكابر 44  سفارش
3 طاهره بالی چلندر 32  سفارش
4 زهرا كريميان 31  سفارش
5 صغرا کاظمی 19  سفارش
6 مرضيه كريمي 18  سفارش
7 فائزه فلاح سرباز 17  سفارش
8 حسین رزازی 16  سفارش
9 طه قاسمی صاحبی 16  سفارش
10 الهام رستاقی 15  سفارش
11 علی حسنی باغی 14  سفارش
12 مهسا شمخانی 13  سفارش
13 فريبا نجفي خوبیارانی 13  سفارش
14 محدثه دهقان چناری 12  سفارش
15 رمضان احمدی دستجردی 12  سفارش
16 اميرحسين نقی بابایی 12  سفارش
17 شیرین شمس قهفرخی 11  سفارش
18 اسماعیل گلزار برازنده 11  سفارش
19 زینب تقی تبار آقا محلی 11  سفارش
20 فاطمه یحیی پور 11  سفارش
21 آمنه معنوی شاد 10  سفارش
22 مریم ملکشاهی 10  سفارش
23 ستایش سادات جلالی 10  سفارش
24 ا‌شرف السادات میرباقری فیروز آباد 10  سفارش
25 رضیه جنتی 10  سفارش
26 علی اصغر کوهی 10  سفارش
27 افسانه صباغی 10  سفارش
28 مریم حبیب زاده 10  سفارش
29 ناهید زال نژاد 10  سفارش
30 عشرت حسین زاده تخمدل 10  سفارش
31 هانیه پورعلی 9  سفارش
32 آسیه داستانپور حسین آبادی 9  سفارش
33 اکرم عبداله خانی 9  سفارش
34 لیلا جعفری 9  سفارش
35 فاطمه قلی بیگی 9  سفارش
36 مریم زارع کلستانی 9  سفارش
37 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 9  سفارش
38 مرضیه رحمتی 9  سفارش
39 معصومه عابدی زیده سرائی 9  سفارش
40 فاطمه شریفی هاچه سو 9  سفارش
41 زینب نورالله نجف آبادی 9  سفارش
42 مکرم فراجی 9  سفارش
43 فهیمه دهنوی 9  سفارش
44 رقیه فردمند 9  سفارش
45 زهرا آقایی 8  سفارش
46 محمد جواد خلج 8  سفارش
47 حدیث صالح 8  سفارش
48 فاطمه اصغری 8  سفارش
49 مبینا بیگی 8  سفارش
50 زهرا شعباني تفتي 8  سفارش
51 سحر وردی پور 8  سفارش
52 لیلا تقی زاده 8  سفارش
53 لیلا خاک نجفی 8  سفارش
54 محمد ربانی 8  سفارش
55 زهرا جمشيدي يوشي 8  سفارش
56 حدیث فلاح 8  سفارش
57 محمد صالحی 8  سفارش
58 مجتبی ملک پور 8  سفارش
59 فاطمه آبکار 8  سفارش
60 سیما مهندس زاده 8  سفارش
61 محمدهادی روزبه 8  سفارش
62 مهدی ابدان 8  سفارش
63 علیرضا قاسمیان 8  سفارش
64 فرود مردانی بلداجی 8  سفارش
65 سمیرا یوسفی منش 8  سفارش
66 فاطمه صفایی 8  سفارش
67 زهرا حاجیلو 8  سفارش
68 کوثر اصغرنژاد تیلکی 8  سفارش
69 سید مرتضی کندومال 8  سفارش
70 رامین فکوری 8  سفارش
71 احمد عزیزی طاقانکی 7  سفارش
72 فهیمه سادات محسن الحسینی 7  سفارش
73 انسیه شوروزی 7  سفارش
74 مرتضی محمدی کملسی 7  سفارش
75 محمد شهریاری 7  سفارش
76 سمیلا حنیفی 7  سفارش
77 سیده شهربانو موسوی 7  سفارش
78 رعنا آذری پور 7  سفارش
79 سارا شجاعی فر 7  سفارش
80 محترم ابوجعفری 7  سفارش
81 سارا علاسوند جوادی 7  سفارش
82 الناز جعفری طادی 7  سفارش
83 مریم سحاب رحمان پناه 7  سفارش
84 گلثومه کاهانی برج 7  سفارش
85 سید محمد معین سجادی 7  سفارش
86 زهرا قره قانی 7  سفارش
87 زینب ملائی رئیسی 7  سفارش
88 جمیله شافعی 7  سفارش
89 محمدرضا جمشیدی 7  سفارش
90 سهیلا هاشمی 7  سفارش
91 فاطمه ابراهیمی دونچالی 7  سفارش
92 فاطمه احمدی 7  سفارش
93 زهرا فیروز 7  سفارش
94 بھارہ حیدری 7  سفارش
95 نرجس مقدم پاشا 7  سفارش
96 زینب حبیب زاده بندری 7  سفارش
97 حسین شیروی خوزانی 7  سفارش
98 زهرا سلطانی 7  سفارش
99 سوده سنگیان 7  سفارش
100 راضیه ایران نژادپاریزی 7  سفارش