برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 زهرا اموزگاران 3  سفارش
2 مرتضی قلی نژاد 3  سفارش
3 زهرا صمدی 3  سفارش
4 زهرا بهادری 3  سفارش
5 زهرا تقي زاده 3  سفارش
6 شهزاد كروائى 3  سفارش
7 sholeh Esmailnejad 2  سفارش
8 سلیمه فیض الیاتو 2  سفارش
9 آزاده گنجی فر 2  سفارش
10 امنه احمدی 2  سفارش
11 رویا رضایی 2  سفارش
12 Samira Arabshahi 2  سفارش
13 Razieh Sharifnya 2  سفارش
14 Zahra Zavareheian 2  سفارش
15 مریم نادری موسی آباد 2  سفارش
16 حسین احمدپور بیجارگاه 2  سفارش
17 فهیمه حسن 2  سفارش
18 محمد آقاجانی 2  سفارش
19 مژگان یوسفی 2  سفارش
20 ناهید احسانیان 2  سفارش
21 الهام نشاطي 2  سفارش
22 روژين هوشياريان 2  سفارش
23 سعيد ماهي گير 2  سفارش
24 راضیه نجفی 2  سفارش
25 حسن حیدرآبادی 2  سفارش
26 مریم سلماسی 2  سفارش
27 عطیه عراقی 2  سفارش
28 سمیه عباسیان 2  سفارش
29 حسین ظریف دادخواه نیک روز 2  سفارش
30 حسین قنبری یزدان آباد 1  سفارش
31 محمدرضا فصیحی فر 1  سفارش
32 فاطمه یوسفی کلاته شادی 1  سفارش
33 نگار حسین آبادی 1  سفارش
34 نازبانو فرودی قاسم آبادی 1  سفارش
35 حسین سلیمی 1  سفارش
36 آرش پروری 1  سفارش
37 علیرضا اصغری 1  سفارش
38 زینب علیزاده 1  سفارش
39 محبوبه کچوئی هارلنگ 1  سفارش
40 زینب نجمیان 1  سفارش
41 محمد مكابر 1  سفارش
42 آزاده ایمانی 1  سفارش
43 صدف ماهاني 1  سفارش
44 فاطمه سلگی 1  سفارش
45 هانیه پورعلی 1  سفارش
46 داود زارع 1  سفارش
47 ساناز رشیدمهربانی 1  سفارش
48 حمیده ربانی 1  سفارش
49 زهرا ربانی 1  سفارش
50 حمید صالحی 1  سفارش
51 افسانه قاسمی 1  سفارش
52 محبوبه هوائی 1  سفارش
53 زهرا شعباني تفتي 1  سفارش
54 علي ملكي زرج آباد 1  سفارش
55 مریم گرانمایه 1  سفارش
56 فاطمه رضائی مشکانلو 1  سفارش
57 اعظم جان نثاري 1  سفارش
58 سیما داوری 1  سفارش
59 شيوا نعمت 1  سفارش
60 احسان رحمتی 1  سفارش
61 الهام حمیدی 1  سفارش
62 علی آقاقدیری کاشی 1  سفارش
63 رقیه عبدی 1  سفارش
64 مائده رسولی کهکی 1  سفارش
65 سجاد زاده احمدی 1  سفارش
66 محمد رحمانی 1  سفارش
67 راضیه اتفاقی داریان 1  سفارش
68 میلاد مظفری 1  سفارش
69 محمد رفيعي 1  سفارش
70 معصومه رحیم زاده 1  سفارش
71 طیبه جعفرپور گلروردباری 1  سفارش
72 محمد حسین بهمنی 1  سفارش
73 هایده بابائی امان 1  سفارش
74 فاطمه شکفته مقدم 1  سفارش
75 مریم مختاری رشید آباد 1  سفارش
76 مهری لشگری 1  سفارش
77 مهرداد شريعتى سامانى 1  سفارش
78 الهام رستاقی 1  سفارش
79 مینا اتابکی 1  سفارش
80 فرشته قادری 1  سفارش
81 سحر ذبیح پور 1  سفارش
82 انسیه کبیری یزدی مقدم 1  سفارش
83 اسما نادی 1  سفارش
84 ابراهیم بهلول چهره برق 1  سفارش
85 سعید شکوفه 1  سفارش
86 محیا تبریزی نامی 1  سفارش
87 زهرا قاصدی 1  سفارش
88 لیلا لطفعلی کهنه قوچان 1  سفارش
89 محمدرضا برزگران 1  سفارش
90 عفت شریفی 1  سفارش
91 ولی حسن زاده 1  سفارش
92 مهدی کاویانی 1  سفارش
93 آرام علی توکلی 1  سفارش
94 عاطفه جعفری 1  سفارش
95 سمانه حمداللهی اکرم 1  سفارش
96 زهرا فخارخواه نجف آبادی 1  سفارش
97 فاطمه فروزان 1  سفارش
98 احسان نجاریان 1  سفارش
99 سولماز بيرامي 1  سفارش
100 زهرا روان 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 لیلا شاهمرادی 213,549,087  ريال
2 حانيه نوازی 148,954,212  ريال
3 شهربانو سلیمانیان 139,274,165  ريال
4 طاهره بالی چلندر 138,959,309  ريال
5 علیرضا اصغری 111,558,173  ريال
6 امیر کمالی فولادفروش 104,905,727  ريال
7 حامد جعفرزاده بهجانی 103,347,550  ريال
8 محمدرضا بالی چلندر 99,932,502  ريال
9 محمد مكابر 96,759,654  ريال
10 علی محمد سجادیه 73,484,078  ريال
11 زهرا كريميان 72,838,206  ريال
12 آزاده كاوه ساز 72,369,950  ريال
13 سیده فائزه مهرآبادی 71,489,905  ريال
14 محدثه خاکسارارض اقدس 70,351,569  ريال
15 سمیه پوراقدام خانقاه 65,814,332  ريال
16 محمد مهدى فاضلى دهكردى 64,587,072  ريال
17 لیدا روزی طلب زاده 63,368,093  ريال
18 فاطمه قلی بیگی 63,125,876  ريال
19 حسین رزازی 62,980,540  ريال
20 زهرا شعباني تفتي 60,348,647  ريال
21 ملیحه موحدی اصل 59,944,976  ريال
22 سلمان راستگو 58,176,901  ريال
23 سمیرا زینلی بردر 56,707,538  ريال
24 اعظم كاظمي حسن آبادی 55,100,933  ريال
25 شادی جوانوش 54,979,814  ريال
26 سحر کشمیری 50,886,598  ريال
27 رمضان احمدی دستجردی 50,579,832  ريال
28 عشرت حسین زاده تخمدل 49,150,849  ريال
29 رقیه علیزاده 48,844,049  ريال
30 فائزه ایمانی 48,642,214  ريال
31 فرشته جوان بخت مشهد ريزه ئي 48,642,208  ريال
32 مجتبی جنگی 47,471,587  ريال
33 سمیلا حنیفی 47,245,508  ريال
34 سارا صالحی گلمکانی 46,938,719  ريال
35 آرزو طحان پور اردکانی 46,535,040  ريال
36 فاطمه صداقت 45,873,042  ريال
37 صادق پذیره 45,743,856  ريال
38 محمد مسعودی 45,727,722  ريال
39 فاطمه غلامی 45,655,068  ريال
40 جمال اکبری اصیل 44,008,079  ريال
41 ربیعه طاقتی احسن 43,943,494  ريال
42 فاطمه حقیقت پناه 43,757,819  ريال
43 زهرا زهدی 43,224,972  ريال
44 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 42,651,723  ريال
45 مينا طهماسبي كندرودي 41,820,209  ريال
46 فاطمه بالاور 41,505,331  ريال
47 باران بیدار مغز 41,376,168  ريال
48 مریم صفائی 41,279,279  ريال
49 سیده شهربانو موسوی 41,214,681  ريال
50 امنه غلامی 41,166,244  ريال
51 سارا شجاعی فر 41,020,899  ريال
52 زهرا فخارخواه نجف آبادی 40,932,125  ريال
53 فرزانه سادات حسینی 40,819,089  ريال
54 حامد حیدری محمدآبادی 40,584,954  ريال
55 رعنا کرمی 40,528,436  ريال
56 ندا گزاوندی 40,447,723  ريال
57 شیما حیدرپور 40,383,123  ريال
58 اعظم رحمان 40,350,851  ريال
59 کژل اصلانی محمداباد 40,278,162  ريال
60 ساهره محمدیان 39,963,311  ريال
61 زیبا نجفی قوزلوجه 39,850,291  ريال
62 سید روح اله رمضان پور سوته 39,729,182  ريال
63 شادی کنعانی گوروان 39,632,316  ريال
64 سیده ربنا استرابادی 38,986,442  ريال
65 نجمه راشدی 38,752,296  ريال
66 سارا نویانی 38,606,987  ريال
67 فاطمه كريدى 38,453,591  ريال
68 ویدا سعادت کیا 38,146,810  ريال
69 حسنا ماهي گير 37,961,099  ريال
70 محبوبه اصغرنژاد 37,920,745  ريال
71 زهرا حاجیلو 37,573,612  ريال
72 علی راست‌بود 37,355,610  ريال
73 زلیخا فلاح 36,814,691  ريال
74 ملیحه اکبری جونی 36,806,616  ريال
75 اکرم السادات موسوی بفروئی 36,717,817  ريال
76 راضیه اتفاقی داریان 36,717,808  ريال
77 محیا تبریزی نامی 36,556,331  ريال
78 ندا افتخاری پور 36,499,831  ريال
79 جواد سرایانی 35,878,169  ريال
80 فاطمه می رادپور 35,579,447  ريال
81 آرش آزادي پندانی 35,539,092  ريال
82 مهری رضابنت 35,417,996  ريال
83 محمدرضا همرنگ رویندزق 35,329,182  ريال
84 شریفه میرزا شمسی 34,965,870  ريال
85 رقیه عبدی 34,828,625  ريال
86 سید عماد موسوی اصل 34,739,817  ريال
87 عفت شریفی 34,626,796  ريال
88 سارا رحیمی 34,449,183  ريال
89 سلمان حیدری سرشبادرانی 34,441,117  ريال
90 فریبا اکبری 34,320,004  ريال
91 محسن خلخالي 34,295,788  ريال
92 مریم مختاری رشید آباد 34,263,492  ريال
93 سكينه جبارزاده 34,150,472  ريال
94 جواد خدیوی زننده 34,118,167  ريال
95 سارا باقری اقدم 34,085,885  ريال
96 سلماز شجاعي 33,924,408  ريال
97 زهرا عارفیان 33,762,940  ريال
98 پژمان قرباني 33,730,668  ريال
99 مونا كيهاني 33,561,102  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 طاهره بالی چلندر 63  سفارش
2 علیرضا اصغری 45  سفارش
3 محمدرضا بالی چلندر 43  سفارش
4 محمد مكابر 41  سفارش
5 سیده فائزه مهرآبادی 37  سفارش
6 زهرا كريميان 33  سفارش
7 لیدا روزی طلب زاده 18  سفارش
8 اعظم كاظمي حسن آبادی 17  سفارش
9 حسین رزازی 16  سفارش
10 هانيه سادات موسوي شاه کوچکی 16  سفارش
11 شادی کنعانی گوروان 15  سفارش
12 رمضان احمدی دستجردی 15  سفارش
13 سمیلا حنیفی 15  سفارش
14 فاطمه قلی بیگی 15  سفارش
15 سارا شجاعی فر 14  سفارش
16 زهرا زهدی 14  سفارش
17 مهری رضابنت 13  سفارش
18 شهربانو سلیمانیان 13  سفارش
19 زیبا نجفی قوزلوجه 13  سفارش
20 سحر کشمیری 13  سفارش
21 فرشته جوان بخت مشهد ريزه ئي 13  سفارش
22 ویدا سعادت کیا 13  سفارش
23 زهرا حاجیلو 12  سفارش
24 فرزانه سادات حسینی 12  سفارش
25 سیده شهربانو موسوی 12  سفارش
26 باران بیدار مغز 12  سفارش
27 ندا گزاوندی 12  سفارش
28 فاطمه غلامی 12  سفارش
29 سیده ربنا استرابادی 12  سفارش
30 حامد حیدری محمدآبادی 12  سفارش
31 پریسا بیات 12  سفارش
32 زهرا شعباني تفتي 12  سفارش
33 صغرا کاظمی 12  سفارش
34 سیما کهریزی 12  سفارش
35 نسیم مختاری فارسانی 12  سفارش
36 آرزو طحان پور اردکانی 11  سفارش
37 مينا طهماسبي كندرودي 11  سفارش
38 زلیخا فلاح 11  سفارش
39 حسین احمدپور بیجارگاه 11  سفارش
40 نگار رشیدی 11  سفارش
41 رقیه نعیمایی روحانی 11  سفارش
42 جنت غلامی 11  سفارش
43 سلمان حیدری سرشبادرانی 11  سفارش
44 سمیه قربانی اغبلاغ 11  سفارش
45 فاطمه صداقت 11  سفارش
46 شیرین شمس قهفرخی 10  سفارش
47 شکیلا احمدی بگه جان 10  سفارش
48 مونا كيهاني 10  سفارش
49 راضیه اتفاقی داریان 10  سفارش
50 ساناز آریا محتشم 10  سفارش
51 سارا نویانی 10  سفارش
52 علی حسنی باغی 10  سفارش
53 رقیه علیزاده 10  سفارش
54 سپیده فعله گری 10  سفارش
55 ناهیده پیشکار القلندیس 10  سفارش
56 فائزه ایمانی 10  سفارش
57 رسول صادقی سودجانی 10  سفارش
58 کژل اصلانی محمداباد 10  سفارش
59 سمیه پوراقدام خانقاه 10  سفارش
60 زهرا ستوده نیا کرانی 9  سفارش
61 ساهره محمدیان 9  سفارش
62 سعیده بهرامی کرکوندی 9  سفارش
63 حسن معراجی 9  سفارش
64 سید روح اله رمضان پور سوته 9  سفارش
65 شهربانو صداقتی 9  سفارش
66 محیا تبریزی نامی 9  سفارش
67 رعنا کرمی 9  سفارش
68 سپیده افشاری 9  سفارش
69 عشرت حسین زاده تخمدل 9  سفارش
70 سمیرا زینلی بردر 9  سفارش
71 الهام تاجیک جوبه 9  سفارش
72 زهرا محمدی 9  سفارش
73 الهام رستاقی 9  سفارش
74 زهرا اکسیر 9  سفارش
75 سحر ذبیح پور 9  سفارش
76 وحیده السادات یحیائی اشکذری 9  سفارش
77 شادی جوانوش 9  سفارش
78 فرشته چلداوی 9  سفارش
79 حمید صالحی 9  سفارش
80 ساره فتاحی کسیلی 8  سفارش
81 علیرضا دیانی 8  سفارش
82 محمدرضا همرنگ رویندزق 8  سفارش
83 سكينه جبارزاده 8  سفارش
84 مرضیه راشکی قلعه نو 8  سفارش
85 سمیه باقری لمراسکی 8  سفارش
86 اعظم معین الدینی 8  سفارش
87 مریم مختاری رشید آباد 8  سفارش
88 فاطمه حاجی ده آبادی 8  سفارش
89 حامد جعفرزاده بهجانی 8  سفارش
90 ملیحه اکبری جونی 8  سفارش
91 مسلم قیصری 8  سفارش
92 سودابه عباسی 8  سفارش
93 محبوبه اصغرنژاد 8  سفارش
94 سارا امیرنژاد باروق 8  سفارش
95 عفت شریفی 8  سفارش
96 سودابه حسن زاده برازجانی 8  سفارش
97 آسیه داستانپور حسن آبادی 8  سفارش
98 یگانه معصومی 8  سفارش
99 ندا افتخاری پور 8  سفارش