برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 سعيد ماهي گير 13  سفارش
2 زهرا اموزگاران 9  سفارش
3 مریم سلماسی 6  سفارش
4 Shakila Qurbani 6  سفارش
5 نرجس بهرامی 4  سفارش
6 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 4  سفارش
7 زهرا شعباني تفتي 4  سفارش
8 علیرضا اصغری 4  سفارش
9 عدنان حیدری 4  سفارش
10 زهرا وحیدی 3  سفارش
11 ابراهیم بهلول چهره برق 3  سفارش
12 لیلا رازقی یدک 3  سفارش
13 امیر کمالی فولادفروش 3  سفارش
14 امنه احمدی 3  سفارش
15 راضیه قدری 3  سفارش
16 ناهید احسانیان 3  سفارش
17 احسان دهستانی 3  سفارش
18 مهناز امین 3  سفارش
19 Asia Burhani 3  سفارش
20 مصطفی خداشناس 3  سفارش
21 ناصر حسین زاده 3  سفارش
22 عبدالعزیز حمیدی 3  سفارش
23 محیا خلیلی 3  سفارش
24 masoma alizada 3  سفارش
25 میلاد منصوری استادی 3  سفارش
26 زهرا رجبی 3  سفارش
27 Zhalentin Esmaeili 3  سفارش
28 گلباغ مهدوی 3  سفارش
29 حمیدرضا بربار 3  سفارش
30 Samina Jamali 2  سفارش
31 Afifeh Akhlaghi 2  سفارش
32 فروزان کرم زاده 2  سفارش
33 معصومه غلام شاهی 2  سفارش
34 زهرا صفی پور 2  سفارش
35 فرزانه نجفی 2  سفارش
36 KHALIDA SADAt 2  سفارش
37 ثریا هژبری دوقزلو 2  سفارش
38 رضا کشمیری فهندری 2  سفارش
39 اعظم محمدحسین زاده 2  سفارش
40 رباب موسوی 2  سفارش
41 Hani Ansari 2  سفارش
42 هانا احمدی نوره 2  سفارش
43 اعظم مرتضایی 2  سفارش
44 معصومه عبدی 2  سفارش
45 زهرا هادی 2  سفارش
46 حسن فریحی 2  سفارش
47 معصومه نادی 2  سفارش
48 بنفشه حیدری نصیرآبادی 2  سفارش
49 سمیه کرم زاده 2  سفارش
50 مهدیه امین زاده گوهری 2  سفارش
51 سید مصطفی حسینی 2  سفارش
52 زهرا کمال مهریزی 2  سفارش
53 محدثه اسماعیلی 2  سفارش
54 پریسا حسینی گرامی 2  سفارش
55 فاطمه صاحبی خجسته 2  سفارش
56 فروغ شفانه راد 2  سفارش
57 فاطمه قلی بیگی 2  سفارش
58 زهرا صمدی 2  سفارش
59 راضیه ظریفیان یگانه 2  سفارش
60 زهرا سلطانی 2  سفارش
61 راضیه نجفی 2  سفارش
62 مریم طبی ممتاز 2  سفارش
63 نصیبه کریمی افجدی 2  سفارش
64 عطیه عراقی 2  سفارش
65 نگار حسین آبادی 2  سفارش
66 راضیه اتفاقی داریان 2  سفارش
67 محمد رفيعي 2  سفارش
68 شبنم کریمی الکامی 2  سفارش
69 فاطمه طاهری 2  سفارش
70 اکرم فرزانه پلگرد 2  سفارش
71 منیره اطیابی 2  سفارش
72 علیرضا حاجی محمد جعفری 2  سفارش
73 سپیده رحمانی 2  سفارش
74 فرشته رازقی یدک 2  سفارش
75 مریم مرادی مهران 2  سفارش
76 سمیرا حاکمی 2  سفارش
77 بهار حیدرپور 2  سفارش
78 فرشته جوان بخت مشهد ريزه ئي 2  سفارش
79 محدثه همت پور لیلی 2  سفارش
80 پیام مرادی 2  سفارش
81 فاطمه معصوم رودمعجنی 2  سفارش
82 خیراله رابحی 2  سفارش
83 هدی بهمنی 1  سفارش
84 رضا ولی زاده فرد 1  سفارش
85 عارف اسداللهی 1  سفارش
86 حسینعلی سینه سپهر 1  سفارش
87 نسیم سیاه بانی 1  سفارش
88 فهیمه عسگری 1  سفارش
89 زهرا جنتی 1  سفارش
90 اذین ذهبی 1  سفارش
91 زهره حاکمی 1  سفارش
92 فاطمه رضایی 1  سفارش
93 سیده شهربانو موسوی 1  سفارش
94 فاطمه غلامی 1  سفارش
95 فاطمه شفیعی راد 1  سفارش
96 مرتضی اسدالهی شهرستانک 1  سفارش
97 حسیبه کریمی 1  سفارش
98 بتول اسماعیلی 1  سفارش
99 راملا محمودی 1  سفارش
100 محبوبه اصغرنژاد 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 محمد مكابر 3,392,787,031  ريال
2 رامین خالدی 619,172,849  ريال
3 عاطفه چوب دار 508,744,581  ريال
4 فرزانه سادات حسینی 429,020,193  ريال
5 محبوبه نظری 417,895,030  ريال
6 حامد جعفرزاده بهجانی 413,107,540  ريال
7 انسیه محسن زاده جودی 401,667,505  ريال
8 زهرا عبودی 400,472,716  ريال
9 الهه کریمی 400,000,000  ريال
10 محمود مظلوم پور 400,000,000  ريال
11 سمیرا مظلوم پور 400,000,000  ريال
12 نجمه راشدی 390,687,203  ريال
13 عشرت حسین زاده تخمدل 363,964,763  ريال
14 شهربانو سلیمانیان 362,907,256  ريال
15 فریبا بابائی 358,208,403  ريال
16 صفيه كلانتري داريان 341,302,604  ريال
17 علی بربار 337,209,538  ريال
18 سارا رفیعی 326,544,584  ريال
19 فاطمه ترجانی صالحانی 301,089,226  ريال
20 رقیه علیزاده 299,506,810  ريال
21 زهرا جمشيدي يوشي 294,396,336  ريال
22 مريم براتى 290,489,327  ريال
23 پیام مرادی 290,343,457  ريال
24 رضا نائینی 281,898,706  ريال
25 محیا خلیلی 262,135,049  ريال
26 مهرانه طهماسبی 259,236,710  ريال
27 زهرا ناصرالمعمار 254,174,689  ريال
28 سودابه حسن زاده برازجانی 253,706,429  ريال
29 لیلا حقیقت بین 253,431,928  ريال
30 فاطمه غلامی 253,262,371  ريال
31 محبوبه خدادادی 251,058,455  ريال
32 محسن کمال مهریزی 250,703,122  ريال
33 آزاده افشه 232,546,076  ريال
34 طاهره محمدی 228,000,760  ريال
35 صدیقه جعفری کروه 227,734,315  ريال
36 آنیتا باباویس 224,036,699  ريال
37 معصومه جعفری 223,302,031  ريال
38 جمیله عبداللهی زیوه 223,132,460  ريال
39 فاطمه آبکار 210,691,378  ريال
40 سمیرا مرادی 207,889,936  ريال
41 مهدي سلطاني افاراني 206,799,982  ريال
42 زهرا جواهری 205,379,133  ريال
43 فهیمه دهنوی 203,594,876  ريال
44 زهرا فياضي 202,932,848  ريال
45 مهدی دلدار فروتقه 202,763,303  ريال
46 علیرضا امینی 202,270,895  ريال
47 معصومه جوان 202,214,331  ريال
48 سیده ماریا حسینی 201,972,155  ريال
49 فائزه ضمیری 201,293,950  ريال
50 زهرا غلامی 200,752,997  ريال
51 مرضیه ندائی چلک 200,543,101  ريال
52 فاطمه شیرگاهی سوته 198,209,928  ريال
53 آرزو قنبری 196,611,382  ريال
54 طیبه علی بابائی 194,932,156  ريال
55 هانا احمدی نوره 194,665,715  ريال
56 ملیحه بحرودی 194,270,090  ريال
57 کبری جان قیطاقی 193,172,126  ريال
58 روح اله رفیعی 192,542,384  ريال
59 هنگامه یوسفی دره جیری 192,243,684  ريال
60 سمیرا جعفری 191,484,784  ريال
61 زهرا شاهسواری 190,919,622  ريال
62 سمیه پوراقدام خانقاه 188,392,670  ريال
63 مهری لشگری 186,333,958  ريال
64 زهرا عارفیان 186,051,348  ريال
65 اکرم گودرزوندچگینی 184,081,510  ريال
66 فاطمه مشایخی تم کاوان 183,742,428  ريال
67 زینب رحمتی 182,902,762  ريال
68 زهرا کرامتی بنه 181,925,875  ريال
69 جمشید جغتایی 181,231,561  ريال
70 مهسا عمرانی 181,215,429  ريال
71 زینب عبدیوسفخانی 181,199,293  ريال
72 زهرا مکاری محمدآباد 180,884,407  ريال
73 سیدجلال موسوی 180,206,229  ريال
74 سیده شهربانو موسوی 179,891,387  ريال
75 عاطفه رجبی 179,600,733  ريال
76 فاطمه اقامرادی 179,511,926  ريال
77 مژگان احمدی 178,656,167  ريال
78 سحر داوری 177,945,694  ريال
79 محمد کرم آزادخانی 177,243,332  ريال
80 اسما تلاوری 176,645,891  ريال
81 مریم رمضانی 174,361,130  ريال
82 محیا تبریزی نامی 172,253,977  ريال
83 زهرا زمانی 172,140,959  ريال
84 معصومه سلیمی 169,581,691  ريال
85 ابریز یعقوبی 168,709,774  ريال
86 شبنم کریمی الکامی 168,193,075  ريال
87 فاطمه قلی بیگی 167,950,825  ريال
88 سید محمد معین سجادی 167,256,530  ريال
89 پروانه پزشکی 166,077,841  ريال
90 شیما نمازی 163,542,759  ريال
91 سُرور صفا 163,252,150  ريال
92 فاطمه عبدیوسفخانی 162,396,343  ريال
93 ملیحه السادات سیدی نژاد صومعه سرائی 162,008,822  ريال
94 شرمین کاکه 160,006,606  ريال
95 مینا رضازاده مشهدی فراهانی 159,498,000  ريال
96 معصومه صالحی دره بیدی 157,197,111  ريال
97 فاطمه سعادتی 156,922,592  ريال
98 زهرا شعباني تفتي 156,858,012  ريال
99 سمیه محمدی 156,688,472  ريال
100 زهرا جليلي برزي 156,462,392  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 محبوبه نظری 150  سفارش
2 فریبا بابائی 109  سفارش
3 محمد مكابر 70  سفارش
4 رقیه علیزاده 49  سفارش
5 لیلا فرزبود 45  سفارش
6 سارا رفیعی 41  سفارش
7 فرشته منتظرین 40  سفارش
8 پیام مرادی 37  سفارش
9 زهرا کرامتی بنه 36  سفارش
10 لیلا کاظمی حسن آبادی 35  سفارش
11 جمیله عبداللهی زیوه 34  سفارش
12 شادی محمد صالحیان پیرمرد 34  سفارش
13 آزاده افشه 33  سفارش
14 زهرا كريميان 32  سفارش
15 انسیه محسن زاده جودی 32  سفارش
16 مهری هاشمی 32  سفارش
17 فاطمه قلی بیگی 32  سفارش
18 صغرا کاظمی 32  سفارش
19 فاطمه غلامی 31  سفارش
20 فاطمه ترجانی صالحانی 31  سفارش
21 فاطمه شیرگاهی سوته 31  سفارش
22 سید محمد معین سجادی 30  سفارش
23 حامد جعفرزاده بهجانی 30  سفارش
24 نفیسه قنایی نصرآبادی 30  سفارش
25 مریم رمضانی 30  سفارش
26 الهام رستاقی 29  سفارش
27 محسن کمال مهریزی 29  سفارش
28 زهرا شاهسواری 29  سفارش
29 زهرا غلامی 28  سفارش
30 طاهره محمدی 28  سفارش
31 مهتاب عطائی 27  سفارش
32 محیا خلیلی 27  سفارش
33 سمیه محمدی 27  سفارش
34 معظمه نخعی ده میلانی 27  سفارش
35 صدیقه جعفری کروه 27  سفارش
36 سیده شهربانو موسوی 27  سفارش
37 زهرا شعباني تفتي 26  سفارش
38 کیوان کیوانی 26  سفارش
39 زهرا ناصرالمعمار 26  سفارش
40 ساسان پیری 26  سفارش
41 اکرم گودرزوندچگینی 26  سفارش
42 مريم براتى 26  سفارش
43 علی بربار 26  سفارش
44 معصومه صالحی دره بیدی 26  سفارش
45 کبری رستمی 25  سفارش
46 افسانه گنجی نمین 25  سفارش
47 سمیه پوراقدام خانقاه 25  سفارش
48 هانا احمدی نوره 25  سفارش
49 آرزو طحان پور اردکانی 25  سفارش
50 ُفاطمه مافی 25  سفارش
51 فاطمه یحیی پور 25  سفارش
52 فرزانه سادات حسینی 25  سفارش
53 روح اله رفیعی 24  سفارش
54 محبوبه دیانی 24  سفارش
55 فائزه فلاح سرباز 24  سفارش
56 سمیه حیدری 24  سفارش
57 زهرا کمال مهریزی 24  سفارش
58 فرشته چلداوی 24  سفارش
59 اناهیتا نوذری 24  سفارش
60 محمد صالحی 24  سفارش
61 فهیمه دهنوی 24  سفارش
62 زهرا سلطانی 24  سفارش
63 ابریز یعقوبی 24  سفارش
64 فاطمه آبکار 24  سفارش
65 طیبه علی بابائی 23  سفارش
66 افسانه دروگر 23  سفارش
67 مهرانه طهماسبی 23  سفارش
68 زهرا منتظرالمهدي 23  سفارش
69 ناصر شیرگاهی 23  سفارش
70 یاسر خلج 23  سفارش
71 مریم نیک اختر 23  سفارش
72 زهرا حاجي محمد عليان طالخونچه 23  سفارش
73 محمدهادی روزبه 22  سفارش
74 سهیلا قدری 22  سفارش
75 شبنم بابائیان 22  سفارش
76 محمد کرم آزادخانی 22  سفارش
77 نجمه ضیاملک 22  سفارش
78 معصومه جعفری 22  سفارش
79 خاتون نجفی لیسار 22  سفارش
80 زهرا حق گوی 22  سفارش
81 فاطمه شجاعی بادلهء 22  سفارش
82 مریم چهارپاشلو 22  سفارش
83 فاطمه براتی 21  سفارش
84 مرجان جرجانی 21  سفارش
85 زينب قلي بيگي 21  سفارش
86 زهرا جمشيدي يوشي 21  سفارش
87 زهرا جليلي برزي 21  سفارش
88 ریحانه صادقی 21  سفارش
89 سمیرا مرادی 21  سفارش
90 اسما تلاوری 21  سفارش
91 نسرین نوایی پور لیلی 21  سفارش
92 فاطمه رجایی 21  سفارش
93 زهرا صادقی 21  سفارش
94 فرزانه خیری خاتونی 21  سفارش
95 سهیلا هاشمی 21  سفارش
96 سیده امنه سید سعادت 21  سفارش
97 عشرت حسین زاده تخمدل 21  سفارش
98 معصومه غفاری 21  سفارش
99 فيروزه سادات موسوي 21  سفارش
100 مهری لشگری 20  سفارش