برترین فروشندگان ماهانه (داخلی) برترین فروشندگان فصلی (موثر) برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 فاطمه طاعتی 68  سفارش
2 محدثه دهقان چناری 57  سفارش
3 محمدرضا فهیمی 49  سفارش
4 علیرضا اصغری 48  سفارش
5 علی عابدی 38  سفارش
6 علی کهکشان 37  سفارش
7 ايران سيد افيوني 36  سفارش
8 عاطفه کاظمی پورنگاری 35  سفارش
9 محمد مكابر 33  سفارش
10 زهرا سامانیان 30  سفارش
11 اعظم كاظمي حسن آبادی 26  سفارش
12 صغرا کاظمی 26  سفارش
13 صدف ماهاني 26  سفارش
14 داود زارع 26  سفارش
15 معصومه اختراعی 25  سفارش
16 مریم ملکشاهی 25  سفارش
17 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 25  سفارش
18 مریم مختاری رشید آباد 23  سفارش
19 زهرا كريميان 23  سفارش
20 راضیه اتفاقی داریان 23  سفارش
21 مریم طبی ممتاز 22  سفارش
22 مرضيه كريمي 22  سفارش
23 مريم بيگدلي 21  سفارش
24 سارا صالحی گلمکانی 21  سفارش
25 مسعود مطاعی 21  سفارش
26 فرزانه شریفی 21  سفارش
27 شهربانو سلیمانیان 21  سفارش
28 ملیحه اکبری جونی 20  سفارش
29 زهره مجيري خوزاني 19  سفارش
30 فائزه ایمانی 19  سفارش
31 آزاده سلطانی فرانی 19  سفارش
32 اسماعیل گلزار برازنده 19  سفارش
33 مرجان نیکوکارزاده 19  سفارش
34 پژمان قرباني 18  سفارش
35 جواد باقری 18  سفارش
36 سعیده غلامی 18  سفارش
37 جواد خدیوی زننده 17  سفارش
38 محمدهادی روزبه 17  سفارش
39 سمیرا فرد کشتلی 17  سفارش
40 علیرضا قاسمیان 17  سفارش
41 سیده شهربانو موسوی 17  سفارش
42 حسین احمدپور بیجارگاه 17  سفارش
43 ادریس مظفری 17  سفارش
44 میترا جعفریان خرزوقی 17  سفارش
45 محمد مهدی داستان پور 17  سفارش
46 آمنه معنوی شاد 16  سفارش
47 سیما کهریزی 16  سفارش
48 معصومه جعفری 16  سفارش
49 محدثه زارعیان بین آبادی 16  سفارش
50 محیا تبریزی نامی 16  سفارش
51 نرگس حسینی 16  سفارش
52 انسیه شوروزی 16  سفارش
53 معصومه سهرابی 16  سفارش
54 آسیه داستانپور حسن آبادی 15  سفارش
55 طيبه عابدينى رضا 15  سفارش
56 شیرین شمس قهفرخی 15  سفارش
57 رقیه کامجو 15  سفارش
58 ياسمن اسدپور 15  سفارش
59 سمیه باقریان 15  سفارش
60 کیوان کیوانی 15  سفارش
61 پرنیا ملکی 15  سفارش
62 زهرا شفیعی 15  سفارش
63 رقیه قریشی 15  سفارش
64 بهاره علیزاده 14  سفارش
65 فهیمه قنادی 14  سفارش
66 سیده زهرا مرتضوی 14  سفارش
67 آرزو طحان پور اردکانی 14  سفارش
68 انسیه صادقی 14  سفارش
69 سميه قوي بازوي كرماني 14  سفارش
70 طیبه جعفرپور گلروردباری 14  سفارش
71 زینب تقی تبار آقا محلی 14  سفارش
72 محمدرضا میرزاخانی دستجردی 14  سفارش
73 مریم طالبات 14  سفارش
74 میترا محمدی 14  سفارش
75 محمدعرفان علیجانی 14  سفارش
76 سودابه حسن زاده برازجانی 14  سفارش
77 مهتاب لیموچی 14  سفارش
78 فاطمه سادات سجادی جونی 14  سفارش
79 محمد دیانی 14  سفارش
80 لیلا شهیدی 14  سفارش
81 صفورا نیکدل 14  سفارش
82 مهسا مرسی 14  سفارش
83 فاطمه امیر نژاد باروق 14  سفارش
84 محمد ربانی 14  سفارش
85 نرجس مقدم پاشا 13  سفارش
86 اکرم عبداله خانی 13  سفارش
87 رضا الیاسی 13  سفارش
88 صفورا بهمنی 13  سفارش
89 نسرین حق پناه 13  سفارش
90 فاطمه اسماعیلی 13  سفارش
91 اميرحسين قنبري عديوي 13  سفارش
92 سحر زارع ثانی 13  سفارش
93 امیر بهادربهاری 13  سفارش
94 محدثه حاجیانی 13  سفارش
95 فاطمه محمد حسینی 13  سفارش
96 ندا اتابکی 13  سفارش
97 مهسا ایمانی 13  سفارش
98 لیلا روستائی 13  سفارش
99 فاطمه نقدی دورباطی 13  سفارش
100 مریم گرانمایه 13  سفارش
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 جواد باقری 294,528,126  ريال
2 علی عابدی 200,421,841  ريال
3 محمدرضا فهیمی 181,328,224  ريال
4 فاطمه طاعتی 141,655,885  ريال
5 علیرضا اصغری 118,347,973  ريال
6 فاطمه نداف زاده 108,990,792  ريال
7 محدثه دهقان چناری 99,318,891  ريال
8 مریم مختاری رشید آباد 96,380,214  ريال
9 علی کهکشان 95,936,172  ريال
10 ايران سيد افيوني 88,298,712  ريال
11 نسرين اسمعيلي حاجي آقا 87,168,512  ريال
12 شهربانو سلیمانیان 86,441,884  ريال
13 راضیه اتفاقی داریان 86,102,804  ريال
14 معصومه اختراعی 79,337,258  ريال
15 زهره مجيري خوزاني 78,215,049  ريال
16 محمد مكابر 71,617,268  ريال
17 داود زارع 70,868,263  ريال
18 مریم طبی ممتاز 70,107,186  ريال
19 سارا صالحی گلمکانی 69,528,087  ريال
20 سیده شهربانو موسوی 68,373,629  ريال
21 فرزانه شریفی 67,324,062  ريال
22 مريم بيگدلي 64,175,459  ريال
23 زهرا سامانیان 63,609,930  ريال
24 معصومه سهرابی 62,924,084  ريال
25 صدف ماهاني 61,955,242  ريال
26 آرزو طحان پور اردکانی 61,463,138  ريال
27 ملیحه اکبری جونی 61,091,368  ريال
28 صغرا کاظمی 60,045,890  ريال
29 محمد مهدی داستان پور 59,864,208  ريال
30 پژمان قرباني 59,581,670  ريال
31 بهاره علیزاده 59,008,457  ريال
32 اعظم كاظمي حسن آبادی 58,673,408  ريال
33 زهرا شفیعی 57,958,940  ريال
34 ياسمن اسدپور 57,167,729  ريال
35 طيبه عابدينى رضا 55,717,468  ريال
36 محیا تبریزی نامی 55,109,021  ريال
37 عاطفه کاظمی پورنگاری 54,745,706  ريال
38 سمیه باقریان 53,268,303  ريال
39 فائزه ایمانی 51,132,835  ريال
40 زهرا صمدی 50,668,644  ريال
41 زینب علیزاده 50,474,882  ريال
42 مریم ملکشاهی 48,827,912  ريال
43 سميه قوي بازوي كرماني 48,779,487  ريال
44 نسرین حق پناه 48,020,567  ريال
45 مرضيه كريمي 47,826,793  ريال
46 معصومه جعفری 47,754,155  ريال
47 مسعود مطاعی 47,447,350  ريال
48 ادریس مظفری 47,156,724  ريال
49 تمام زر محمدى 45,420,936  ريال
50 زهرا آقایی 45,243,313  ريال
51 اکرم عبداله خانی 45,154,500  ريال
52 فاطمه رجبي 44,231,606  ريال
53 معصومه عابدی زیده سرائی 44,040,396  ريال
54 سمیرا فرد کشتلی 43,903,135  ريال
55 علیرضا قاسمیان 43,685,125  ريال
56 ندا اتابکی 43,636,743  ريال
57 محمد ربانی 43,442,969  ريال
58 فهیمه قنادی 43,168,465  ريال
59 سید مرتضی کندومال 42,772,865  ريال
60 سپیده براتی 42,764,813  ريال
61 فاطمه می رادپور 42,619,462  ريال
62 مریم صفائی 42,030,109  ريال
63 نرگس حسینی 41,957,461  ريال
64 آزاده سلطانی فرانی 41,952,305  ريال
65 فاطمه پيري 41,933,207  ريال
66 ياسمن عين الهي 41,658,749  ريال
67 زهرا نادی 41,456,894  ريال
68 فاطمه امیر نژاد باروق 41,295,449  ريال
69 فاطمه آبکار 41,225,713  ريال
70 فرزانه کاظمی نجف ابادی 41,028,999  ريال
71 فاطمه مرادی 40,679,638  ريال
72 رضا محمودی 40,560,750  ريال
73 فاطمه فردوسی آسمانجردی 40,512,289  ريال
74 ملیحه قلی زاده زارع شیروان 40,391,210  ريال
75 الهام صادقی بجستانی 40,262,037  ريال
76 امیر کمالی فولادفروش 40,205,513  ريال
77 ایمان هروی 40,197,454  ريال
78 راضیه تاتاری 40,095,424  ريال
79 حمید بهروزیان راد 40,092,495  ريال
80 منا اخوان والا 40,076,341  ريال
81 انسیه شوروزی 39,704,974  ريال
82 اسماعیل گلزار برازنده 39,535,437  ريال
83 افسانه قاسمی 39,462,775  ريال
84 حسین احمدپور بیجارگاه 39,349,758  ريال
85 احمد رحیم بائی مشهدریزه 39,139,833  ريال
86 غلامرضا حدادی 38,720,013  ريال
87 فاطمه سلیمانی 38,695,795  ريال
88 پرنیا ملکی 38,461,671  ريال
89 محمد هوشمند 38,458,674  ريال
90 محسن خواجه چرون 38,417,240  ريال
91 فاطمه نقدی دورباطی 38,332,484  ريال
92 مریم رضایی 38,227,539  ريال
93 بهروز میرزاخانی دستجردی 38,074,139  ريال
94 میترا محمدی 38,066,064  ريال
95 محدثه زارعیان بین آبادی 38,041,847  ريال
96 محمدهادی روزبه 38,025,708  ريال
97 مصطفی اسماعیلی کرکوندی 37,961,106  ريال
98 علیرضا حمداللهی اکرم 37,557,460  ريال
99 فاطمه همدانی 37,137,601  ريال
100 زهرا محمدحسنی 37,032,682  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 ابراهیم بهلول چهره برق 9  سفارش
2 پگاه عزیزی گروسی 8  سفارش
3 فاطمه امیر نژاد باروق 5  سفارش
4 آمنه معنوی شاد 5  سفارش
5 حسین احمدپور بیجارگاه 3  سفارش
6 سیده سحر محمدی حسین آباد 3  سفارش
7 زهرا صمدی 3  سفارش
8 مریم مختاری رشید آباد 3  سفارش
9 اکرم عبداله خانی 2  سفارش
10 مرضیه نعیم 2  سفارش
11 محمد جواد خلج 2  سفارش
12 الهام نشاطي 2  سفارش
13 ناهید احسانیان 2  سفارش
14 مهسا صالحی 2  سفارش
15 مینا اتابکی 2  سفارش
16 محیا تبریزی نامی 2  سفارش
17 حسین صادقلی 2  سفارش
18 مجید دهنوی 2  سفارش
19 نفیسه طورفشان 2  سفارش
20 شکوفه هیدجی 2  سفارش
21 محمد مولانااصفهان 2  سفارش
22 مريم بيگدلي 2  سفارش
23 صدف ماهاني 2  سفارش
24 ثریا محمدی 2  سفارش
25 راضیه اتفاقی داریان 2  سفارش
26 تمام زر محمدى 2  سفارش
27 سعيد ماهي گير 2  سفارش
28 نیما یوسفی 2  سفارش
29 فهيمه فريدوني 2  سفارش
30 مجتبی برجی 2  سفارش
31 بهداد لطف اله نسبی 2  سفارش
32 ادریس مظفری 2  سفارش
33 مریم طبی ممتاز 2  سفارش
34 سمیه باقریان 2  سفارش
35 زهرا اموزگاران 2  سفارش
36 فرناز شعبانپور 2  سفارش
37 زهرا شعباني تفتي 1  سفارش
38 مریم گرانمایه 1  سفارش
39 شهره کرمی 1  سفارش
40 فرخ پسيان 1  سفارش
41 علی ذوالفقاری 1  سفارش
42 زهرا زارعی 1  سفارش
43 زینب جعفری یزدآبادی 1  سفارش
44 فرشید عامری هفتادر 1  سفارش
45 افسانه قاسمی 1  سفارش
46 علی جعفری 1  سفارش
47 مجتبی ملک پور 1  سفارش
48 شاناز رحیمی 1  سفارش
49 نفیسه ابوعطا 1  سفارش
50 حسن حیدرآبادی 1  سفارش
51 کامران کاملی 1  سفارش
52 جلال محمودی 1  سفارش
53 رضا رضازاده 1  سفارش
54 سارا خرم 1  سفارش
55 احسان رحمتی 1  سفارش
56 آرزو صلاحی 1  سفارش
57 احمدرضا نمازی 1  سفارش
58 آرش پروری 1  سفارش
59 علیرضا اصغری 1  سفارش
60 امیر آسیائی 1  سفارش
61 لورا نعمتی راد 1  سفارش
62 زهره زاهدیان تجنکی 1  سفارش
63 ندا بدیعی 1  سفارش
64 آرزو عموئی نوده 1  سفارش
65 محمد مكابر 1  سفارش
66 آریو طاهری 1  سفارش
67 سجاد شجاعیان 1  سفارش
68 پریسا زهانی 1  سفارش
69 پریسا قاسمی 1  سفارش
70 ریحانه سلیمانی 1  سفارش
71 حسین کام روای رودمعجنی 1  سفارش
72 علی ایمانی 1  سفارش
73 علی خزائی حسین آبادی 1  سفارش
74 معصومه اختراعی 1  سفارش
75 مرضیه ضمیری 1  سفارش
76 رقیه عبدی 1  سفارش
77 جواد همتی 1  سفارش
78 عباس قاسم پور اهوازی 1  سفارش
79 زهرا نطاق 1  سفارش
80 امیر حق دوست 1  سفارش
81 سید حسن نبوی 1  سفارش
82 فرزانه مشتاقی رودمعجنی 1  سفارش
83 مهرداد مهربان 1  سفارش
84 معصومه منتظران يزد 1  سفارش
85 هانیه پورعلی 1  سفارش
86 علیرضا بخشودی 1  سفارش
87 وجیهه تائبی 1  سفارش
88 فاطمه جعفری 1  سفارش
89 جواد خدیوی زننده 1  سفارش
90 ندا کریمی 1  سفارش
91 بهزاد سلیمانی 1  سفارش
92 محمد رحمانی 1  سفارش
93 ياسمن اسدپور 1  سفارش
94 زینب حریمی 1  سفارش
95 سولماز کمیجانی 1  سفارش
96 منيژه نوری بز آباد 1  سفارش
97 فریبا کیانی آقچه 1  سفارش
98 فاطمه اسماعیلی 1  سفارش
99 علی مرجانی 1  سفارش
100 اسماء قربان نژادفاروجی 1  سفارش