برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 ثریا هژبری دوقزلو 2  سفارش
2 سارا بهزادجلودارلو 2  سفارش
3 زهرا اموزگاران 2  سفارش
4 علیرضا اصغری 1  سفارش
5 زینب ملاآقائیان بهنمیری 1  سفارش
6 غزل عباسعلی زاده 1  سفارش
7 سعيد ماهي گير 1  سفارش
8 ناهید احسانیان 1  سفارش
9 پریسا هاشم زاده آذر خوارانی 1  سفارش
10 ملیحه قلی زاده 1  سفارش
11 اکرم گودرزوندچگینی 1  سفارش
12 فهیمه عسگری 1  سفارش
13 ربابه حاجی آبادی 1  سفارش
14 فرزانه معصومی 1  سفارش
15 فیروز خدایاری اسکستان 1  سفارش
16 Bagher Faizi 1  سفارش
17 میترا ثابت راسخ 1  سفارش
18 سیده امنه سید سعادت 1  سفارش
19 معصومه غلام شاهی 1  سفارش
20 سمیره محمدی محمدی 1  سفارش
21 Momena Rasuli 1  سفارش
22 مهدی مصدق 1  سفارش
23 افسانه دروگر 1  سفارش
24 خدیجه حاجی زاده یدکی 1  سفارش
25 شیرین هدایتی 1  سفارش
26 میثم ایوبی ماکو 1  سفارش
27 Maboob Sana 1  سفارش
28 نسإ جمالی 1  سفارش
29 ملیحه فتاحی 1  سفارش
30 Afsaneh Jamshodi 1  سفارش
31 Suraya Rohi 1  سفارش
32 مریم کریمی 1  سفارش
33 المیرا فهیمی 1  سفارش
34 محبوب توانا 1  سفارش
35 روح الله محمدی ناظر فرد 1  سفارش
36 بابک روزبه 1  سفارش

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 سیده زهرا بنی هاشمی 295,680,000  ريال
2 مریم مصداقی 132,308,012  ريال
3 حامد جعفرزاده بهجانی 105,804,000  ريال
4 ندا مطلبی گرکانی 91,690,403  ريال
5 فاطمه علی دادی 84,779,228  ريال
6 نرگس رمضانی 75,455,622  ريال
7 فاطمه كريدى 71,237,613  ريال
8 پروانه عظیمی 68,420,030  ريال
9 زینب خدایاری 68,261,618  ريال
10 مریم بورش 62,791,232  ريال
11 علیرضا اصغری 60,288,816  ريال
12 فرزانه بهرامی محمدی 58,897,617  ريال
13 علی رزازی 57,586,001  ريال
14 معصومه نظری 57,226,422  ريال
15 مهدی آزادخانی 56,589,601  ريال
16 محبوبه امیر فخریان 53,944,029  ريال
17 سیروس نقشی 52,069,617  ريال
18 زهرا کاظم لو شیخی 52,052,035  ريال
19 معصومه فوقانی بایگی 51,449,604  ريال
20 زهرا کاکایی 51,169,600  ريال
21 پروین شیخ اسمعیلی سالار آباد 51,040,000  ريال
22 علی صانعی 50,960,819  ريال
23 فاطمه رضائی 50,052,004  ريال
24 آرزو رستاقی 49,904,822  ريال
25 منیژه صفری آقبلاغ رستم خان 48,303,051  ريال
26 صغرا کاظمی 47,908,018  ريال
27 مرضیه باب السلام 47,317,608  ريال
28 طیبه کیانی 46,868,819  ريال
29 زهره اسدی 45,821,623  ريال
30 محدثه ارباب 45,434,424  ريال
31 سیده اعظم شکرالهی 43,762,415  ريال
32 سمیه محمدی 43,667,212  ريال
33 جمشید جغتایی 43,554,015  ريال
34 مرجانه ربدوست مطلق 42,819,215  ريال
35 الهام رستاقی 42,396,815  ريال
36 سارا کنویسی 42,081,600  ريال
37 محبوبه نجار 41,967,210  ريال
38 آرام علی توکلی 41,905,611  ريال
39 بلقیس مداح 41,421,615  ريال
40 رامش راستین فر 41,192,810  ريال
41 حکیمه خادمی 41,183,209  ريال
42 سحر سمندری 40,506,407  ريال
43 زهرا صادقی 40,004,812  ريال
44 مرضیه شمسیان فرد 39,688,024  ريال
45 محبوبه مظلوم 39,538,432  ريال
46 گلثوم افتخاری 39,404,010  ريال
47 مینو صفری 39,393,609  ريال
48 سحر عادل پناه 39,048,809  ريال
49 علی اسماعیلی کاخکی 38,173,604  ريال
50 ويدا سپهر 37,796,001  ريال
51 عصمت چهارلنگ 37,723,205  ريال
52 رضا خراسانی نایینی 37,470,411  ريال
53 پریسا مزارزئی 37,358,013  ريال
54 فاطمه نوری 37,180,018  ريال
55 منیره یزدانی 37,142,413  ريال
56 نفیسه کریمی 36,960,000  ريال
57 ناهید کارآزما 36,810,414  ريال
58 سیده آسیه علویان 36,126,407  ريال
59 معصومه سلیمانی ارام 35,879,206  ريال
60 نسرین نارویی 35,472,411  ريال
61 سمیرا جعفری 35,252,804  ريال
62 حانیه شرفی سرخ قلعه 35,164,810  ريال
63 سید ناصر طباطبایی 34,937,583  ريال
64 الهام رضائی 34,539,200  ريال
65 فاطمه ابراهیمی 34,434,415  ريال
66 فهیمه محمدی 34,109,600  ريال
67 زهرا دهقانی 34,099,206  ريال
68 زینب کریمه 34,088,021  ريال
69 حانیه وجدانی 33,869,608  ريال
70 جواد گلابی 33,574,815  ريال
71 زهره یوسفی 33,476,012  ريال
72 عایشه تباک 33,220,000  ريال
73 فاطمه حسنی نیا 32,991,205  ريال
74 فاطمه عبدیوسفخانی 32,973,615  ريال
75 زهرا صابری حسین اباد 32,973,609  ريال
76 کبری رستمی 32,956,003  ريال
77 فائزه حیدری چری 32,700,800  ريال
78 لیلا رحیمی 32,532,407  ريال
79 سرور رضایی 32,410,417  ريال
80 ناهید موسی زاده مرفاوی 32,304,812  ريال
81 سمانه معینی سنگجویی 32,287,219  ريال
82 مرضیه شمسی 32,231,212  ريال
83 فریبا کوچکعلی 32,112,816  ريال
84 الهام کرمی رفعت 31,917,612  ريال
85 اعظم غیاثی 31,680,401  ريال
86 رقیه بایکی 31,439,214  ريال
87 ملیحه ازغدی 31,424,806  ريال
88 ندا کریمی 31,332,008  ريال
89 رقیه زراعت پیشه 31,310,419  ريال
90 سهیلا زارعی 30,976,022  ريال
91 فاطمه آبکار 30,905,609  ريال
92 زهرا قنبری نژاد اسفنق سری 30,788,812  ريال
93 نورالله سنچولی 30,756,005  ريال
94 معصومه نبی پور 30,659,218  ريال
95 فاطمه اشراقی 30,316,012  ريال
96 پريسا صاﺋب 30,122,410  ريال
97 کوثر بابائی 29,938,802  ريال
98 سودابه صالحراد 29,920,000  ريال
99 رقیه کنعانی 29,876,016  ريال
100 نفیسه نوروزی 29,720,415  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 علیرضا اصغری 19  سفارش
2 معصومه نظری 18  سفارش
3 علی رزازی 11  سفارش
4 منیره یزدانی 10  سفارش
5 عاطفه اسماعیلی 9  سفارش
6 بهجت منتظر 9  سفارش
7 صغرا کاظمی 9  سفارش
8 بلقیس مداح 8  سفارش
9 آرزو رستاقی 8  سفارش
10 مهتاب لیموچی 7  سفارش
11 الهام رستاقی 7  سفارش
12 میثم سلطانی 6  سفارش
13 فاطمه پورحاتمی 6  سفارش
14 نیلوفر غفاری 6  سفارش
15 مرضیه باب السلام 6  سفارش
16 محبوبه نجار 5  سفارش
17 فرزانه بابایی 5  سفارش
18 مهری هاشمی 5  سفارش
19 فاطمه پریمی 5  سفارش
20 مریم کریم زاده 5  سفارش
21 علی صانعی 5  سفارش
22 زهره کاکایی 5  سفارش
23 کیوان کیوانی 5  سفارش
24 معصومه همایون امراله 5  سفارش
25 معصومه سلیمانی ارام 5  سفارش
26 زهرا دهقانی 5  سفارش
27 مرضیه شمسیان فرد 5  سفارش
28 افسانه قشلاقی 5  سفارش
29 فاطمه قربانی 5  سفارش
30 فاطمه كريدى 5  سفارش
31 محدثه ارباب 5  سفارش
32 رضا رفیعی پور بیاض 4  سفارش
33 زهرا صابری حسین اباد 4  سفارش
34 جهانبخش کیانی 4  سفارش
35 محترم ابوجعفری 4  سفارش
36 هلینا هودی 4  سفارش
37 سمانه معینی سنگجویی 4  سفارش
38 مریم رمضانی 4  سفارش
39 اعظم غیاثی 4  سفارش
40 پروین صداقت 4  سفارش
41 آیت اله وحدانی اعظم 4  سفارش
42 راضیه قدیانی 4  سفارش
43 مرجانه ربدوست مطلق 4  سفارش
44 فاطمه حسنی نیا 4  سفارش
45 سحر سمندری 4  سفارش
46 آزاده قیچی وند 4  سفارش
47 سمیه کرم زاده 4  سفارش
48 منیژه صفری آقبلاغ رستم خان 4  سفارش
49 فرزانه بهرامی محمدی 4  سفارش
50 عصمت چهارلنگ 4  سفارش
51 زینب کریمه 4  سفارش
52 سیما مهدوی 4  سفارش
53 فاطمه علی دادی 4  سفارش
54 فاطمه نهاری یام 4  سفارش
55 الهام رضائی 4  سفارش
56 غزل رضایی 4  سفارش
57 محمد مهدی نقوی 4  سفارش
58 رقیه کنعانی 4  سفارش
59 سهام هاشمی 4  سفارش
60 سپیده بنایی 4  سفارش
61 حامد جعفرزاده بهجانی 4  سفارش
62 نسرین نوایی پور لیلی 4  سفارش
63 زهرا صادقی 4  سفارش
64 مرضیه رحمانی 4  سفارش
65 فریبا کوچکعلی 4  سفارش
66 زهرا سحرخیز 4  سفارش
67 پروانه عظیمی 4  سفارش
68 زینب ممبنی 4  سفارش
69 عاطفه خدابخشی 4  سفارش
70 زهرا قنبری نژاد اسفنق سری 4  سفارش
71 سارا کنویسی 4  سفارش
72 سمیه مرادی 4  سفارش
73 مهری آزادخانی 4  سفارش
74 حکیمه خادمی 4  سفارش
75 بتول اکبری چالشتری 4  سفارش
76 بهناز حاجی پور 4  سفارش
77 سارا باباپور 4  سفارش
78 پریوش ادبی 4  سفارش
79 مریم السادات الوندی 4  سفارش
80 فروزان کرم زاده 4  سفارش
81 اعظم كاظمي حسن آبادی 3  سفارش
82 معصومه جوادی منفرد 3  سفارش
83 شیرین پورامان 3  سفارش
84 نگار تاجیک 3  سفارش
85 سیده مریم جعفرزاده 3  سفارش
86 نسرین عباسی میبدی 3  سفارش
87 صدیقه امید شهرستانی 3  سفارش
88 علی خزاعی 3  سفارش
89 طیبه شیرخجسته 3  سفارش
90 هدا حق شناس 3  سفارش
91 الهام رمضانخانی 3  سفارش
92 زهره احمدی 3  سفارش
93 مجید میر 3  سفارش
94 نازنین حسن پورچپرپردی 3  سفارش
95 نسرین خادمی 3  سفارش
96 فروغ کریمیان 3  سفارش
97 زهرا علیزاده 3  سفارش
98 جواد گلابی 3  سفارش
99 راحله زعفرانی 3  سفارش
100 زهرا مرشدی 3  سفارش